Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Nowe zasady obliczania poziomu składowania odpadów komunalnych od 2023 r.

   Powrót       05 września 2022       Odpady   

Z początkiem 2023 r. zaczną obowiązywać nowe, jednolite zasady obliczania poziomu składowania odpadów komunalnych. Do masy odpadów składowanych nie będą wliczane m.in. odpady powstałe podczas recyklingu lub innych procesów odzysku, które są następnie składowane.

Pod koniec sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego sposób obliczania poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Czytaj też: Wytwarzamy coraz więcej odpadów. 358 kg na mieszkańca w 2021 r.

Zdaniem autorów projektu określony w regulacji nowy wzór obliczania poziomu składowania pozwoli na stworzenie jednolitego systemu obliczania tego poziomu dla wszystkich gmin oraz podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości. Podkreślono, że dzięki temu weryfikacja zgłaszanych danych dotyczących poziomu składowania będzie łatwiejsza.

Projektowane rozporządzenie nie wprowadza jednak nowych obowiązków sprawozdawczych, a jedynie doprecyzowuje jakie odpady mają być uwzględnione do obliczeń poziomu składowania, a jakie należy wykluczyć przez określenie szczegółowych warunków w tym zakresie.

Projekt przewiduje m.in., że masę odpadów powstałych podczas recyklingu lub innych procesów odzysku odpadów komunalnych, które są następnie składowane, nie zalicza się do masy odpadów komunalnych zgłaszanych jako składowane.

- Służy to zapewnieniu spójności projektowanego rozporządzenia z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. poz. 1530) i zapobiega powtarzaniu danych w sprawozdaniach – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Rozporządzenie ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2023 r., tak aby umożliwić gminom i podmiotom odbierającym odpady komunalne zapoznanie się z nowym sposobem obliczania poziomu składowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek osiągania określonych poziomów składowania wymagany jest od 2025 r. i wynosi odpowiednio 30% wagowo rocznie za każdy rok w latach 2025-2029; 20% wagowo rocznie za każdy rok w latach 2030-2034 oraz 10% wagowo rocznie w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Źródło: Serwis Samorządy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Problemów z gospodarką odpadami ciąg dalszy. Analiza RIO (19 września 2022)Nie będzie odgórnego obowiązku stosowania worków biodegradowalnych na odpady (13 września 2022)Gospodarka odpadowa w Polsce mało o sobie wie (13 września 2022)NGOs wzywają do przyśpieszenia prac nad ROP i systemem kaucyjnym (05 września 2022)KPGO 2028 z perspektywy samorządów (31 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony