Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

IOŚ-PIB: za 13 lat skończy się miejsce na składowiskach. Dane z BDO

Największą pojemnością składowisk odpadów komunalnych dysponuje woj. wielkopolskie, najmniejszą – podlaskie. To odpowiednio 5 513,4 tys. m3 oraz 475,8 tys. m3. IOŚ-PIB wziął pod lupę sprawozdania urzędów marszałkowskich za 2021 r.

   Powrót       19 grudnia 2023       Odpady   

Ile mamy w Polsce składowisk odpadów komunalnych? 410, z czego kwater zamkniętych - 170. Takie dane w swoim raporcie za 2021 r., przywołuje, za marszałkami województw, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy(IOŚ-PIB).(1) Całkowita pojemność składowisk o statusie instalacji komunalnej wyniosła 149.693,2 tys. m³. Poziom ich zapełnienia wyniósł 80%, co oznacza 37 899,5 tys. m³ pozostałych wciąż do dyspozycji. „Największą pojemność pozostałą, wynoszącą 5.513,4 tys. m³, odnotowano dla województwa wielkopolskiego, najmniejszą – 475,8 tys. m³ dla podlaskiego” – czytamy w raporcie.

Rozbieżności w BDO

Z raportu wynika, że zaistniały rozbieżności w kwestii 15 składowisk, wykazanych na listach marszałków województw jako instalacje komunalne, ale nie posiadające odpowiedników w rocznych sprawozdaniach „podmiotów sprawozdających” jako instalacje komunalne. Na koniec 2021 r. przypadła na nie łączna pojemność 4 459,01 tys. m³.

Instalacje komunalne vs. inne niż komunalne

Na składowiskach posiadających status instalacji komunalnej, procesowi odzysku poddano 1 147,14 tys. ton odpadów. Odpady komunalne stanowiły 43% tego strumienia. Z kolei odzyskowi na składowiskach odpadów innych niż instalacja komunalna poddano 218,58 tys. ton odpadów. Gros z nich stanowiły odpady z grupy kodów 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych).

Miejsce na 13 lat

Jeśli chodzi o łączną pojemność składowisk(2), którą Polska wciąż dysponuje, IOŚ-PIB wskazuje, że jest to 42 358,51 tys. m³, co ma wystarczyć jeszcze na 13 lat (nie doprecyzowano czy licząc od 2021 r. czy od momentu publikacji danych). „Analiza danych wykazała, że ilość OK [odpadów komunalnych – przyp. red.] poddana składowaniu i odzyskowi na składowisku uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego, odpowiednio z 2 580,51 tys. ton do 2 751,55 tys. ton oraz z 420,35 tys. ton do 711,89 tys. ton” – głosi raport. Oznacza to wzrost ilości odpadów „poddanych składowaniu” o ponad 171 tys. ton oraz wzrost o 291,5 tys. ton ilości odpadów „poddanych odzyskowi na składowisku”.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Całość:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/14382-skladowiska-2021.pdf
2/ Chodzi zarówno o instalacje komunalne, jak i „inne niż komunalne”.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)ROP na dwa tempa, segregacja BiR i mapa drogowa dla porzuconych odpadów niebezpiecznych (06 marca 2024)Bioodpady a recykling. Interpelacja Anny Sobolak i odpowiedź Anity Sowińskiej (05 marca 2024)Inwestycje w OZE z przyspieszeniem. Jak wdrożyć narzędzie z dyrektywy RED III (04 marca 2024)Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia (13 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony