Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Sławomir Konieczny Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Zachodniopomorskie

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski powołał dr. inż. Sławomira Koniecznego na stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jak poinformował WIOŚ.

   Powrót       06 maja 2024       Zrównoważony rozwój   

Nowy szef Zachodniopomorskiego WIOŚ objął stanowisko 1 maja (...). Kandydatura dr. inż. Sławomira Koniecznego została zatwierdzona przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Jak przypomina rzecznik prasowy WIOŚ Michał Ruczyński, dr inż. Konieczny przez ponad 12 lat był zastępcą Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W tym czasie nadzorował m.in. Wydział Monitoringu Środowiska i Laboratorium, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, a w ostatnich latach Wydział Inspekcji oraz Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Pracę na rzecz ochrony przyrody dr inż. Konieczny rozpoczął w 1989 r. w Karkonoskim Parku Narodowym, jako kierownik grupy badawczej, realizując wówczas jedną ze swoich pasji, jaką jest herpetofauna Polski (płazy i gady). W latach 1999-2012 na stanowisku Adiunkta na Wydziale Ekonomicznym ZUT prowadził badania naukowe związane głównie z problematyką ekonomicznych aspektów wykorzystania zasobów środowiska.

Jest autorem ponad 70 recenzowanych artykułów naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania, energetyki odnawialnej, wykorzystania funduszy europejskich, ochrony środowiska. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. W latach 2003-2006 kierował Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Akademii Rolniczej w Sławnie.

Nowy szef Zachodniopomorskiego WIOŚ jest absolwentem AR w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). W 1993 r. uzyskał stopnień magistra, a w 1999 r. stopień naukowy doktora. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków Funduszy Ochrony Środowiska oraz z funduszy UE (...).

Do głównych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska należą m.in.: kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, udział w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji, kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem przepisów, organizowanie i koordynowanie monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska (m.in. pomiarów poziomu zanieczyszczeń), współpraca na rzecz ochrony środowiska z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi.

WIOŚ w Szczecinie to 60 inspektorów ochrony środowiska i 22 pracowników administracji. W delegaturze WIOŚ w Koszalinie pracuje 17 inspektorów i cztery osoby w administracji.

Źródło:

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ewa Patalas na stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (07 czerwca 2024)Sylwia Jurzyk-Nordlöw na stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (06 czerwca 2024)Alicja Michalik-Kucińska na stanowisku Zastępcy Prezesa PGW WP ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym (06 czerwca 2024)Olimpia Pabian na stanowisku dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego (04 czerwca 2024)Magdalena Żmuda na stanowisku Zastępcy Prezesa PGW WP ds. Usług Wodnych (17 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony