Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Spalarnie odpadów. Śląski Związek Gmin i Powiatów postuluje o zwiększenie opłaty za korzystanie ze środowiska

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaapelował o zwiększenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z emisją gazów lub pyłów do powietrza na rzecz gmin posiadających na swoim terenie instalacje termicznego przetwarzania odpadów.

   Powrót       01 lutego 2022       Odpady   
Spalarnia odpadów

W oficjalnym stanowisku Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGP) z 28 stycznia br. wskazano, że dodatkowe opłaty zrekompensowałyby samorządom część kosztów ponoszonych w związku z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

W piśmie Zarząd ŚZGP powołał się na ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(1), podając, że “podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat”. Wśród tego typu podmiotów wyróżnia się przedsiębiorcę(2) i przedsiębiorcę zagranicznego(3), osoby zajmujące się rolnictwem (uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo), leśnictwem i rybactwem śródlądowym, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami, które do określonego zakresu korzystania ze środowiska potrzebują pozwolenia.

50 proc. wpływu z opłaty za korzystanie ze środowiska dla gmin?

Zarząd ŚZGP w piśmie wskazał działania, za które wymagana jest opłata za korzystanie ze środowiska.

- Opłaty wnosi się m.in. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w tym w ramach procesów technologicznych, oraz składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 r. przejmuje zarządzający składowiskiem) - podał ŚZGP. - Obecny udział procentowy gminy we wpływach z tej opłaty, wynosi 20 proc. i jest to udział w ocenie Zarządu Związku niewystarczający - zaznaczono.

Zaproponowano tym samym, by wysokość wpływów pobieranych za obecność spalarni wynosiła do 50 proc. udziału gmin, na których terenie prowadzi się działalność opartą o emisję gazów lub pyłów wskutek termicznego przekształcania odpadów.

- Pozwoliłyby to np. rekompensować niedobory środków na cele odbioru odpadów komunalnych, zadania z zakresu ochrony środowiska czy budowę i remonty dróg wykorzystywanych do transportu odpadów do tego typu instalacji - uzasadniono.

Zarząd ŚZGP dodał, że lepsze finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska miałoby szansę zmniejszyć niechęć mieszkańców do budowy spalarni odpadów na terenie gmin.

- Oczywistym jest jednak, iż budowa nadmiernej liczby instalacji do termicznego przekształcania odpadów mogłaby zagrozić osiągnięciu celów środowiskowych, w tym przede wszystkim wymaganych przez prawo Unii Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - dodał ŚZGP.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Dz. U. z 2021 r. poz. 1973.2/ W rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców3/ W rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. - O zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielony Ład: Odbudowa zasobów przyrodniczych do 2050 r. i redukcja o połowę stosowania pestycydów do 2030 r. (23 czerwca 2022)KE zatwierdza polski plan odbudowy (03 czerwca 2022)Przyszłość transportu w smart city (30 maja 2022)Ocena ex post ustawy Prawo wodne. Co udało się zrealizować? (12 kwietnia 2022)Superkondensatory półprzewdnikowe z odpadów medycznych. Recykling wkracza na nowy poziom (31 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony