Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego

   Powrót       08 lutego 2024       Odpady   

- Spalarnie należy traktować przede wszystkim jako uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a nie jako jego kluczowy element – uważa wiceminister klimatu Anita Sowińska. Według niej trudno oszacować ile instalacji ostatecznie będzie działać w Polsce (...).

Spalarnie uzupełnieniem systemu odpadowego

Sowińska przypomniała, że gospodarka odpadami w Polsce powinna być oparta przede wszystkim na realizacji hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zgodnie z którą w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów. Z kolei odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, należy odpowiednio zagospodarować, w pierwszej kolejności przez przygotowanie do ponownego użycia lub recykling, a następnie w innych procesach odzysku.
- Najmniej preferowanym działaniem jest natomiast unieszkodliwianie odpadów, w tym składowanie odpadów – zaznaczyła Sowińska. Wiceminister podkreśliła przy tym, że instalacje przeznaczone do termicznego przekształcania pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych - należy traktować przede wszystkim jako uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a nie jako jego kluczowy element (...). Zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym odpady powinny być traktowane jako surowce wtórne, co oznacza, że zagospodarowanie jak największej ilości odpadów komunalnych powinno odbywać się przez recykling. Dlatego też Ministerstwo Klimatu i Środowiska przykłada szczególną wagę do wspierania inicjatyw związanych z dalszym rozwojem systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz infrastruktury zapewniającej ich recykling – wskazała Sowińska.

Zauważyła jednocześnie, że termiczne przekształcanie odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, z których wydzielone zostały frakcje nadające się do recyklingu, „przyczynia się do ograniczenia składowania odpadów komunalnych (do 2035 r. należy zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do nie więcej niż 10 % wytwarzanych odpadów komunalnych)”.

Czytaj też: Olsztyn. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów rozpoczyna produkcję energii

Ile spalarni powstanie w Polsce?

Na pytanie o liczbę spalarni, które powstaną w Polsce w najbliższej przyszłości wiceminister wskazała, że - mając na uwadze wymagania mające na celu ochronę środowiska przewidziane dla procesu realizacji inwestycji nie jest możliwie określenie, ile spalarni będzie otwartych, tzn. ostatecznie zrealizowanych (...).

Sowińska wyjaśniła, że o potrzebie budowy spalarni decydują marszałkowie województw, którzy są odpowiedzialni za planowanie m.in. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych regionów. Zwróciła przy tym uwagę na wysoki stopień skomplikowania procesu budowy takich instalacji i konieczność uzyskania szeregu decyzji administracyjnych - W szczególności istotna jest procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...) i na tym etapie często mogą kończyć się działania inwestorów - dodała. - Ponadto budowa instalacji do termicznego przekształcania wiąże się także z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych. Ostatecznie to inwestor podejmuje decyzję o realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej. Między innymi z powyższych względów w Krajowym planie gospodarki odpadami 2028 zostały określone niezbędne moce przerobowe instalacji termicznego przekształcania odpadów a nie ilość planowanych spalarni (do 2034 r. - 4,2 mln Mg/rok) – wyjaśniła Sowińska.

Czytaj też: Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 8 spalarni odpadów termicznie przekształcających niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych. Spalarnie te są zlokalizowane w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Krakowie, Koninie, Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie. Ponadto odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych mogą być termicznie przekształcane we współspalarniach odpadów np. w cementowniach.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Olsztyn. Trwa szacowanie strat po pożarze w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (20 lutego 2024)Olsztyn. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów rozpoczyna produkcję energii (02 lutego 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024) Tarnów. Jest decyzja środowiskowa dla budowy miejskiej spalarni odpadów (03 stycznia 2024)Olsztyn obniża udział węgla w ciepłownictwie o 65% (18 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony