Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Specustawa odrzańska przyjęta przez Radę Ministrów

   Powrót       18 maja 2023       Woda   

17 maja br. Rada Ministrów (RM) przyjęła projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry. Projekt ma charakter specustawy dedykowanej inwestycjom, które mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych. Na działania te zostanie przeznaczone 1,2 mld zł.

Jak wskazywano wcześniej w wykazie prac legislacyjnych RM, celem projektu ustawy jest zapewnienie odpowiednich zasobów wodnych i poprawa jakości wody w rzece Odrze, przez m.in. realizację inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego (wskazano renaturyzację i budowę piętrzeń wodnych), zapewnienie wsparcia finansowego „określonych inwestycji”, przesądzenie o pierwszeństwie realizacji lub dofinansowania „określonych inwestycji, które powinny być realizowane zarówno na rzece Odrze jak i w jej zlewni”. Więcej o założeniach projektu ustawy pisaliśmy w artykule pt. Specustawa odrzańska wpisana do wykazu prac legislacyjnych RM.

Zaostrzenie kar finansowych

W komunikacie KPRM wskazano, że specustawa przewiduje m.in. zaostrzenie kar finansowych za wykroczenia związane z gospodarką wodną – z  obecnego poziomu 500 zł do – od 1000 zł do 7500 zł. - Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania dotyczące gospodarki wodnej, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska – dodano.

Zakaz zrzutu nieczystości do rzeki

Przepisy przewidują ponadto „możliwość cofnięcia lub ograniczenia, bez odszkodowania, pozwolenia wodnoprawnego”, szczególnie w sytuacji, gdy dalsze korzystanie z wód, na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, stwarza stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi. - Chodzi także o stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności ze względu na występujące zmiany w środowisku wodnym – wyjaśnia KPRM.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)Pierwszy stopień zagrożenia złotą algą w Odrze (20 maja 2024)Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Martwe ryby w Kanale Gliwickim (08 maja 2024)Rozpoczęto prace nad utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (25 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony