Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Spory wokół pakietu UE dotyczącego circular economy

Ostateczne głosowanie nad pakietem unijnym dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, choć miało się odbyć w dniu wczorajszym, zostało przełożone o miesiąc – poinformował w czwartek Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego.

   Powrót       25 stycznia 2018       Odpady   

Jak mówił poseł podczas 9. międzynarodowej konferencji dotyczącej selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów zorganizowanej w Łodzi przez Abrys, nowa komisja Junckera doszła do wniosku, że aspiracje środowiskowe, interesy biznesu i strony komunalnej wymagają dodatkowych uzgodnień technicznych, ponieważ są bardzo rozbieżne.

Korekta celów w 2028 r.

Cele przedstawione uprzednio przez Parlament Europejski zostały uznane za zbyt ambitne, w związku z tym ostatni trilog (Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego), który odbył się 18 grudnia 2017 r., trwał bez przerwy aż 18 h, a obradom towarzyszyły duże emocje. Wątpliwości budziły m.in. dokładne daty wejścia nowych obowiązków i zobowiązań krajów członkowskich. Jak poinformował Andrzej Grzyb, ostateczne głosowanie nad pakietem odbędzie się najpóźniej za miesiąc.

Przedstawione przez posła PE cele recyklingu na dziś, które można uznać za wstępnie uzgodnione, ale wciąż jeszcze nieprzegłosowane, to: 55 proc. w 2025 r., 60 proc. w roku 2030 oraz 65 proc. w roku 2035 r. Jeśli chodzi o cel na rok 2035 ostateczna decyzja zapadnie w roku 2028 – wtedy zostanie dokonana ocena, czy wykonanie tego celu jest realne i czy nie jest potrzebna korekta.

Czy derogacje także dla Polski?

W nowym pakiecie GOZ określa się również, że do 2035 r. maksymalnie 10 proc. odpadów komunalnych będzie mogło być składowanych, przy czym dla państw, w których w 2013 roku poziom recyklingu nie przekroczył 20 proc. lub poziom składowania przekroczył 60 proc., przewiduje się pięć lat derogacji. Te kraje będą mogły składować maksymalnie 25 proc. odpadów w roku 2035. - To oznaczałoby 15-proc. redukcję ilości składowanych odpadów i dla tych krajów wydaje się superambitnym celem. Myślę, że ta rewizja zapowiedziana na rok 2028 w dużym stopniu urealni te cele – powiedział Grzyb.

Kwestią sporną będzie przyznanie derogacji również Polsce. Wynikać to będzie z różnic między danymi statystycznymi GUS-u i Eurostatu. Według Eurostatu składujemy jako kraj około 53 proc. odpadów komunalnych, GUS natomiast podaje, że jest to 60 proc. Derogacja dla Polski nie jest więc jeszcze przesądzona.

Odpady z MBP nie będą liczone do celów recyklingu

Poseł do Parlamentu mówił również o pracach nad ujednoliceniem w skali Unii definicji odpadów komunalnych, która na pewno będzie obejmowała nie tylko odpady z gospodarstw domowych. Planowane jest ponadto wprowadzenie jednej metody kalkulacji tych odpadów. Punktem pomiarowym będzie w tym przypadku wkład do ostatecznego recyklingu. Odpady mają zostać wyseparowane w miejscu ich powstania, po zakończeniu procesu sortowania. Powoli będzie następowało także wycofywanie z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. - Od roku 2027 odpady przetworzone w zakładach MBP nie będą mogły być zaliczane do celów recyklingu – mówił poseł. Jak dodał, zbiega się to w czasie z datą rewizji celów. Wśród innych ważnych celów poseł wspomniał także o obowiązkowej zbiórce odpadów organicznych od 1 stycznia 2024 r. i obowiązkowej zbiórce tekstyliów od początku 2025 r. Szczególną uwagę poświęca Unia Europejska ograniczeniu ilości odpadów żywnościowych. Chce, aby do roku 2030 ich ilość zmniejszyła się o 30 proc., a do roku 2050 - o 50 proc.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Prace nad uchwałą zmniejszającą ceny za odpady komunalne. Warszawa (21 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)RPO: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawsze sprawiedliwe, MKiŚ: pracujemy nad tym (09 maja 2024)Jest jednolity tekst rozporządzenia ws. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony