Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.01.2022 26 stycznia 2022

Sposób na zmiany klimatu? Zadbać o bioróżnorodność!

Podczas trwającego w Egipcie międzynarodowego szczytu o bioróżnorodności wiele mówi się o klimacie. Dlaczego? Uwzględnienie problemów bioróżnorodności w rolnictwie, przemyśle czy projektach infrastrukturalnych pomoże powstrzymać globalne ocieplenie.

   Powrót       22 listopada 2018       Powietrze i klimat   

W egipskim Sharm-el-Sheik trwa międzynarodowa konferencja na temat różnorodności biologicznej (ang. UN Biodiversity Conference). Wśród najważniejszych wydarzeń konferencji można wymienić m.in. Afrykański Szczyt Bioróżnorodności, Spotkanie Wysokiego Szczebla i 14. Konferencję Stron Ramowej Konwencji w sprawie Różnorodności Biologicznej (w skrócie - COP14(1)).

Energetyka na wysokim szczeblu

W Spotkaniu Wysokiego Szczebla (ang. High Level Segment) wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Głównym tematem spotkania był wpływ energetyki i transportu na środowisko naturalne. Jak uznali zebrani podczas spotkania ministrowie, energetyka i górnictwo to jeden z najważniejszych sektorów oddziałujących na różnorodność biologiczną.

Przywołano przykład inicjatywy z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, uwzględniającej właśnie ochronę krajobrazu i bioróżnorodności - Konwencję Karpacką. Przewiduje ona, że strony będą prowadzić politykę wprowadzającą odpowiednie metody produkcji, dystrybucji i wykorzystywania energii. A dzięki wykorzystaniu dobrych praktyk, negatywny wpływ energetyki i górnictwa ma być zminimalizowany.

Ponadto Mazurek zwrócił uwagę, że wpływ energetyki na środowisko to nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także gospodarstwa domowe. I w tym kontekście przedstawił polskie działania na rzecz ograniczenia tego negatywnego oddziaływania, realizowane w ramach programu Czyste Powietrze.

Co czeka bioróżnorodność po 2020 roku?

Szersze uwzględnienie problemów bioróżnorodności w rolnictwie, energetyce, górnictwie, przemyśle i projektach infrastrukturalnych jest instrumentem, który pozwoli zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie ustalonym w Porozumieniu Paryskim (czyli poniżej 2 st. C) – takie stanowisko przyjęła na COP14 Komisja Europejska(2). KE postanowiła, aby na arenie międzynarodowej podkreślać nie tylko rolę Unii Europejskiej jako lidera w działaniach na rzecz ochrony bioróżnorodności, ale także konieczność pilnego wypracowania przyszłych światowych celów w tym zakresie.

W podobnym duchu wypowiadali się w październiku unijni ministrowie środowiska, wzywając do ustanowienia globalnych celów w zakresie bioróżnorodności po 2020 roku (więcej tutaj). Oczekuje się, że międzynarodowy konsensus w tej sprawie zostanie osiągnięty właśnie podczas egipskiego szczytu.

Jeśli chodzi o delegację europejską, dąży ona do ustawienia polityki różnorodności biologicznej w pierwszym szeregu politycznych priorytetów. Wszystko po to, żeby przygotować się osiągnięcia ambitnych wyników na COP15 w 2020 roku w Chinach. W celu przyspieszenia realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej wszystkie strony przyjmą wspólną deklarację (treść deklaracji) oraz zgłaszane będą dobrowolne zobowiązania publiczne i prywatne, wraz z mechanizmem przeglądu umożliwiającego zapewnienie rozliczalności.

Katowicki szczyt o klimacie na horyzoncie

Ochrona bioróżnorodności będzie więc korelowana z ochroną klimatu. Jak podkreślono, ekosystem naszej planety stanowi jeden organizm. Są już plany synergii działań realizowanych w ramach konwencji w sprawie bioróżnorodności (CBD(3)) oraz konwencji w sprawie klimatu (UNFCCC), o czym opowiedział nam ostatnio w wywiadzie pełnomocnik ds. prezydencji COP24 Michał Kurtyka (treść wywiadu tutaj). Kurtyka podkreślił, że niezwykle ważna będzie w związku z tym współpraca Polski z Egiptem.

Tymczasem wiceminister Mazurek spotkał się w Egipcie z gospodarzem szczytu w sprawie bioróżnorodności - minister środowiska dr Yasmine Fouad. Jak czytamy w komunikacie resortu środowiska, "podczas spotkania obie strony wymieniły swoje spostrzeżenia odnośnie prowadzenia odpowiedzialnej polityki klimatycznej, szczególnie w kontekście nadchodzącego szczytu klimatycznego w Katowicach. Wiceminister ponownie wystosował zaproszenie do osobistego uczestnictwa w COP24 oraz zachęcił stronę egipską do wsparcia wypracowania najlepszych rozwiązań wdrażających Porozumienie Paryskie w życie".

UN Biodiversity Conference trwa od 13 do 29 listopada br. W ramach konferencji zaplanowano m.in. Afrykański Szczyt Bioróżnorodności (13 listopada), Spotkanie Wysokiego Szczebla (14-15 listopada) i COP14 (17-29 listopada).

Do końca wydarzenia pozostał więc jeszcze tydzień i ostateczne wnioski z konferencji jeszcze przed nami.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ 14th Conference of the Parties of the United Nations Convention on Biodiversity2/ Amid recent alarming reports of the dramatic loss of wildlife and ecosystems worldwide, the European Union is calling for stronger global response to biodiversity concerns at the United Nations Biodiversity Conference 2018.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6384_en.htm
3/ The Convention on Biodiversity (CBD) is the largest and politically most important convention in the field of biodiversity and its sustainable use. A Conference of Parties is held every two years.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do końca stycznia konsultacje ws. planu przeciwpożarowego dla polskiej części obiektu UNESCO Białowieża Forest (25 stycznia 2022)Nietoperze a zmiany klimatu (18 stycznia 2022)Gubin: Elektrownia Wodna zostanie zmodernizowana dzięki dofinansowaniu (17 stycznia 2022)Farmy fotowoltaiczne a owady zapylające. Wyniki badań rzucają światło na nową kwestię (12 stycznia 2022)Już w styczniu rozpocznie się nabór wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej Programu LIFE (11 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony