Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

IX spotkanie państw-sygnatariuszy Konwencji Wodnej

   Powrót       30 września 2021       Woda   

W dniach od 29 września do 1 października 2021 r. odbywa się IX spotkanie państw-sygnatariuszy Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych (Konwencji Wodnej).

- Polska administracja wodna podejmuje kompleksowe działania pozwalające na przezwyciężanie trudności charakterystycznych dla gospodarki wodnej Polski – relatywnie małych zasobów wodnych oraz występowania obu skrajnych zjawisk: powodzi i suszy. Transgraniczna współpraca wodna jest prowadzona na podstawie umów dwustronnych, z wyjątkiem dorzecza Odry, dla którego ochrony powołano także międzynarodową komisję - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Komisja została powołana w kwietniu 1996 r. na podstawie umowy między Polską, Czechami i Niemcami. Do celów MKOOpZ należą m.in. zapobieganie i redukcja zanieczyszczeń wód Odry i Bałtyku, utrzymanie i ochrona ekosystemów wodnych i brzegowych z zachowaniem różnorodności gatunkowej, umożliwienie wykorzystania wód Odry jako wody pitnej oraz wody użytkowanej rolniczo oraz zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych.

- Wschodnia granica Polski przebiega w dużej mierze na Bugu i Sanie. Rozwój współpracy dwustronnej w dorzeczu Wisły, który postępuje od ponad dwóch dekad, otwiera drogę do ewentualnych rozmów o stworzeniu trójstronnych mechanizmów koordynacji na poziomie zlewni Bugu - stwierdził minister Gróbarczyk.

W kolejnych dniach Konwencji minister Gróbarczyk będzie uczestniczył w podsumowaniu spotkania, w trakcie którego zostaną przyjęte decyzje regulujące dalsze funkcjonowanie Konwencji Wodnej.

Źródło: MI

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odroczenie zmian w stawkach opłaty stałej za pobór wód podziemnych i powierzchniowych (09 listopada 2021)Trwa Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi. Transmisja dostępna on-line (04 listopada 2021)Stres Wodny. Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska (29 października 2021)PKN Orlen będzie wykorzystywał oczyszczone miejskie ścieki w zakładzie produkcyjnym w Płocku (13 października 2021)Osuszonym i powtórnie nawodnionym torfowiskom trudno wrócić do stanu pierwotnego (13 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony