Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Spotkanie dot. regeneracji części samochodowych. GIOŚ i przedstawiciele branży

   Powrót       07 maja 2024       Odpady   

W poniedziałek 6 maja br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie Joanny Piekutowskiej, pełniącej obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz dyrektorów merytorycznych departamentów z przedstawicielami branży samochodowej. Rozmowy dotyczyły problemu regeneracji części samochodowych.

Na prośbę przedstawicieli branży samochodowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone regeneracji części samochodowych. Podczas rozmowy podkreślono, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ma zdanie, iż regeneracja używanych części pojazdów wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) (...).

W trakcie rozmów przedstawiciele branży samochodowej zaprezentowali stanowisko, że w obiegu zamkniętym koniec życia produktu może być zarazem początkiem życia nowego produktu lub usługi. Według obecnych standardów oraz przy wykorzystaniu nowych technologii materiały zostają wykorzystane, a ich wartość dodana jest zmaksymalizowana. Ponadto takie działania mogą przyczyniać się do zmniejszenia potrzeby wydobycia nowych surowców. Jednocześnie w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym wpisuje się ponowne użycie wyrobów, które w pierwotnym zastosowaniu przestały być przydatne, natomiast w innym mogą być z powodzeniem wykorzystane. Takie działanie może wpisywać się także w najwyższy stopień hierarchii sposobów postępowania z odpadami – zapobieganie powstawaniu odpadów, poprzez np. wydłużenie okresu dalszego używania produktu.

Czytaj też: Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji

W dyskusji poruszono temat identyfikowania używanych części również przez Komisję Europejską. Zaznaczono, że państwa członkowskie zobligowane są do podejmowania niezbędnych środków w celu zachęcenia do ponownego używania części, które się do tego nadają, do odzyskiwania części, które nie mogą być ponownie użyte oraz do przyznawania preferencji recyklingowi, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla środowiska, bez naruszania wymagań dotyczących bezpieczeństwa pojazdów oraz wymogów ochrony środowiska, szczególnie związanych z emisją do atmosfery oraz hałasem. Ponadto w procedowanym aktualnie projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów w zakresie obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów oraz zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji wszystkie części i komponenty usunięte z pojazdu wycofanego z eksploatacji podlegają ocenie w celu ustalenia, czy nadają się m.in. do ponownego użycia albo regeneracji lub odnowienia. W tym przypadku nie uznaje się ich za odpady. Należy uznać, że taki jest pożądany kierunek funkcjonowania tego rynku, co wpisuje się także w ideę GOZ.

Na koniec poruszono także temat części samochodowych transportowanych przez granicę (...). W dyskusji stwierdzono, że każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie. Nie jest możliwe automatyczne zakwalifikowanie danych przedmiotów jako będących odpadami lub nie. Warto zaznaczyć, że inspekcja (np. WIOŚ, KAS, ITD.) na podstawie posiadanych informacji i przeprowadzonych oględzin podczas kontroli ocenia czy dane części samochodowe są odpadami (...). Dopiero wiedząc czy mamy do czynienia z odpadami można zakwalifikować sposób postępowania z tymi przedmiotami na gruncie ustawy o odpadach.

Spotkanie miało charakter roboczy.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego (24 czerwca 2024)30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Otwarto zakład odzysku metali przemysłowych i szlachetnych. Zawiercie (20 czerwca 2024)System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony