Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Koordynator ds. gospodarki odpadami WPO ALBA S.A.
FLEXIDRY: odpakowywacz bioodpadów firmy Green CREATIVE

Środki na inwestycje w sektorze odpadowym odblokowane

a+a-    Powrót       03 sierpnia 2017       Odpady   

Komisja Europejska potwierdziła 2 sierpnia 2017 r., że Polska wypełniła warunki wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym będzie mogła wykorzystać środki w wysokości 1,3 mld euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na inwestycje w gospodarkę odpadami.

Za wypełnienie warunków ex ante odpowiadały Ministerstwo Środowiska oraz samorządy województw. Najważniejsze z nich to uchwalenie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022, aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz wprowadzenie jednolitych w całym kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na 5 frakcji (papier, metal, szkło, plastik, odpady biodegradowalne).

Komisja Europejska zarekomendowała także zasady, jakie powinny być brane pod uwagę w procesie oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach POIŚ oraz RPO:

“Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego od 1 lipca na terenie całej Polski obowiązują jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów. Ich określenie było jednym z warunków ex ante, którego spełnienie pozwoli na wykorzystanie u” Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska

Na Mazowszu dopiero po prawidłowym uchwaleniu WPGO

Komisja Europejska podkreśliła, że dofinansowanie ze środków UE inwestycji w obszarze gospodarki odpadami w województwie mazowieckim możliwe będzie dopiero po prawidłowym uchwaleniu WPGO wraz z planem inwestycyjnym czyli tym, który został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Środowiska.

Źródło: MŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

“Żyj zero waste” i wygraj nagrodę! (20 września 2017)Życie bez odpadów: czy jest możliwe? (20 września 2017)Powstanie 13 PSZOK-ów w Wielkopolsce (01 września 2017)Trzy RIPOKi zmieniają zarządcę (31 sierpnia 2017)Konieczne zmiany prawa w zakresie gospodarki odpadami (30 sierpnia 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony