Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Stacja recyklingu wody – wymierne oszczędności z zamkniętego obiegu

   Powrót       30 marca 2020       Woda   

Woda jest dobrem deficytowym, także w Polsce. Dlatego kiedy przemysł wdraża ideę GOZ, to jest to warte odnotowania. Przykład? Stacja recyklingu wody w podwarszawskiej fabryce, gdzie odzyskuje się do 5,5 tys. m sześc. wody procesowej miesięcznie.

Z wyzwaniem redukcji zużycia wody mierzy się przemysł na całym świecie. Stację recyklingu wody otworzył w ub. roku jeden z duńskich browarów, ostatnio zaś tego typu inwestycję sfinalizowano na polskim podwórku. W fabryce L'Oréal Warsaw Plant zlokalizowanej w Kaniach pod Warszawą, rocznie wytwarza się 360 mln kosmetyków różnego asortymentu, z czym wiąże się ogromne zużycie wody. Stacjaodzyskuje obecnie do 5,5 tys. m sześc. wody procesowej miesięcznie. Jest to ilość odpowiadająca 11 mln butelek o pojemności 0,5 l.

Definicja terminu woda procesowa (woda technologiczna) w naszym Słowniku ochrony środowiska.

W fabryce w Kaniach wdrożono szereg działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody, poprzez zoptymalizowanie programów mycia urządzeń (m.in. uruchomiono proces mycia z wykorzystaniem pary technologicznej), wprowadzono recyrkulację wody, redukując jej straty. Te działania pozwoliły zmniejszyć zużycie wody o 40 proc. (względem 2005 r.), przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220 proc. oraz wzroście średniej ilości wody w butelce produktu o 50 proc. – czytamy w komunikacie firmy.

- Kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia zużycia wody i jego redukcji o 60 proc. jest Stacja Recyklingu Wody, tzw. „zielone serce fabryki” – mówi Ewa Urbaniak, dyrektor fabryki L'Oréal Warsaw Plant. - Dodatkowo, instalacja pozwoli ograniczyć emisję ścieków poza zakład. Wszystko to wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego – podkreśla.

Jak działa Stacja Recyklingu Wody?

Na proces odzyskiwania wody składają się cztery etapy:

  1. filtracja mechaniczna – w pierwszej kolejności cały strumień ścieków przepuszczany jest przez sito bębnowe, co umożliwia odfiltrowanie największych zanieczyszczeń stałych i zabezpiecza dalsze części instalacji przed zapchaniem i uszkodzeniem;
  2. podczyszczanie fizykochemiczne - do ścieków dodaje się związki aluminium, które wiążą zanieczyszczenia w tzw. kłaczki, polimer pozwala połączyć zanieczyszczenia w większe skupiska. Tak przygotowany strumień ścieków trafia do flotatora, gdzie przy pomocy rozpuszczonego w wodzie sprężonego powietrza kłaczki unoszą się na powierzchni, skąd mogą zostać zebrane w postaci osadu. Etap ten pozwala na oczyszczenie ścieków ze wszystkich zawieszonych w nich zanieczyszczeń;
  3. oczyszczanie biologiczne – podczyszczone ścieki trafiają do zbiornika zawierającego żywe kultury bakterii, które rozkładają pozostałe w ściekach zanieczyszczenia, zamieniając je na związki proste. Następnie ścieki wraz z osadem bakteryjnym przepuszczane są przez membranę ultrafiltracyjną, gdzie oddzielana jest woda od osadu. Osad zostaje zawrócony do zbiornika biologicznego, a woda kierowana jest na ostatni etap oczyszczania;
  4. odwrócona osmoza – oczyszczona biologicznie woda trafia na membrany odwróconej osmozy. To pozwala - przy pomocy wysokiego ciśnienia i selektywnych membran - usunąć z wody najmniejsze pozostałe w niej zanieczyszczenia, takie jak sole. Woda wychodząca z tego procesu jest wodą spełniająca standardy wody procesowej i może być ponownie wykorzystana.

Ambicje „zero discharge”

Stacja umożliwia oczyszczenie ścieków powstających w fabryce i odzyskanie wody, która zostanie ponownie wykorzystana w procesie produkcji. Woda z sieci wodociągowej ma być wykorzystywana wyłącznie jako składnik produktów gotowych i woda sanitarna, natomiast cała pozostała woda wykorzystywana w fabryce zostanie poddana oczyszczeniu i wykorzystana ponownie w obiegu zamkniętym – tzw. pętli (ang. water-loop factory). Kolejnym etapem w przyszłości ma być wykorzystanie technologii wyparnej i odzysk wody z pozostałego ścieku, w efekcie czego zakład ma stać się fabryką „zero discharge”, co oznacza brak emisji ścieków poza teren fabryki do oczyszczalni miejskiej.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strategia GOZ dla trzech polskich miast (21 kwietnia 2021)Jest projekt rozporządzenia ws. kosztów cyklu życia budynków (08 kwietnia 2021)121 mln euro na projekty zintegrowane LIFE, w tym dwie polskie inicjatywy (18 lutego 2021)Trwają zgłoszenia do 2. edycji Climate Leadership (16 lutego 2021)Rusza cykl szkoleń z certyfikacji Zielony Dom (11 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony