Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.09.2023 29 września 2023

Nowe maksymalne stawki opłat za odpady

Przecięty miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę za 2022 r. wyniósł 2249,79 zł. Na jego podstawie obliczane są stawki za zagospodarowanie odpadów. Ile maksymalnie wyniosą nowe opłaty?

   Powrót       30 marca 2023       Odpady   

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 r. Wydanie obwieszczenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(1). Informacje zawarte w obwieszczeniu wykorzystywane są przez rady gmin do określenia maksymalnej stawki, jaką można ustalić za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W myśl zapisów ustawy maksymalna stawka za odpady zależna jest od wysokości miesięcznego dochodu rozporządzalnego za jedną osobę ogółem za rok poprzedni. Dochód ten – jak wynika z obwieszczenia Prezesa GUS – w 2022 r. wyniósł 2249,79 zł (187,86 zł więcej od kwoty podanej za 2021 rok).

Czytaj też: Płacimy „za odpady”, czyli właściwie za co?

Ile zatem będą wynosić maksymalne miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych? W zależności od obranej przez gminę metody naliczania opłat stawki maksymalne wynosić będą:

  • metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 45 zł od osoby (2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego). Poprzednio było to 38,38 zł;
  • metoda od ilości zużytej wody z danej nieruchomości - 15,75 zł za metr sześcienny (0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego), przy czym nie może wynosić więcej niż 175,48 zł od gospodarstwa (7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego). Poprzednio było to kolejno 14,43 zł i 160,83 zł;
  • metoda od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - 1,80 zł za metr kwadratowy (0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego). Poprzednio było to 1,65 zł;
  • metoda od gospodarstwa domowego – 125,99 zł (5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem). Poprzednio było to 115,47 zł;
  • pojemnik lub worki o pojemności 120 l – 29,25 zł za pojemnik/worek (1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego). Poprzednio było to 26,81 zł;
  • opłata roczna ryczałtowa za domek letniskowy - 224,98 zł (10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego). Poprzednio było to 206,19 zł.

Mechanizmy zawarte w ustawie nie zwalniają przy tym gmin z obowiązku uzasadnienia wartości stawek przyjętych w uchwale.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gospodarowanie odpadami przemyślane na nowo, czyli jak? (18 września 2023)W Koszalinie powstanie spalarnia odpadów komunalnych (14 września 2023)Opublikowano jednolity tekst ustawy o odpadach (17 sierpnia 2023)Katowice: Ponad 11 mln dotacji na modernizację sortowni odpadów komunalnych (25 lipca 2023)Milionowa kara za przetwarzanie odpadów na terenie żwirowni (20 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony