Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Aktualizacja Strategii dla wsi, rolnictwa i rybactwa już obowiązuje. Co zawiera?

   Powrót       13 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

10 listopada w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów ws. przyjęcia aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (M. P. 2023 poz. 1214).

Strategia jest kluczowym wyznacznikiem działań publicznych i ich kierunków na kolejne lata na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa. Jej aktualizacja była poprzedzona m. in. warsztatami tematycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem przedstawicieli 16 wojewódzkich Zespołów analizujących szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich, konsultacjami publicznymi oraz uzgodnieniami międzyresortowymi.

Czytaj też: Zrównoważony rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa? Aktualizacja krajowej strategii w konsultacjach

Jak czytamy, Strategia „zawiera działania i projekty strategiczne, będące w kompetencji nie tylko MRiRW, ale także pozostałych resortów oraz samorządu województwa, który pełni kluczową rolę w procesie programowania, zarządzania i koordynowania działań rozwojowych na poziomie regionalnym”.

W dokumencie zawarto trzy cele szczegółowe: Wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i odporności na kryzysy, Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska oraz Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

W drugim z nich (najmocniej skupionym na środowisku) czytamy m. in. o sposobach na adaptację do zmian klimatu i im przeciwdziałaniu (Kierunek interwencji: II.5.). Wymieniono tu 18 konkretnych działań, takich jak:

  • stymulowanie rozwoju alternatywnych, bezemisyjnych źródeł ciepła (m.in. taniego ogrzewania elektrycznego), co przyczyni się do obniżenia niskiej emisji, w szczególności na terenach słabiej zurbanizowanych;
  • rozwijanie technologii magazynowania energii (w różnych postaciach);
  • wspieranie kogeneracji;
  • proekologiczne zarządzanie lokalnymi zasobami wodnymi, obejmujące także kształtowanie krajobrazów sprzyjających zatrzymywaniu wody; czy
  • zmniejszenie emisji z samego sektora rolnego, szczególnie w zakresie amoniaku.

W trakcie przygotowywania aktualizacji Strategii zrezygnowano z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla proponowanych zmian. Powodu nie podano.

Zaktualizowany dokument, zgodnie z uchwałą, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co oznacza, że już obowiązuje. Poprzednia wersja Strategii powstała w 2019 r.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony