Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Aktualizacja Strategii dla wsi, rolnictwa i rybactwa już obowiązuje. Co zawiera?

   Powrót       13 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

10 listopada w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów ws. przyjęcia aktualizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” (M. P. 2023 poz. 1214).

Strategia jest kluczowym wyznacznikiem działań publicznych i ich kierunków na kolejne lata na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa. Jej aktualizacja była poprzedzona m. in. warsztatami tematycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem przedstawicieli 16 wojewódzkich Zespołów analizujących szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich, konsultacjami publicznymi oraz uzgodnieniami międzyresortowymi.

Czytaj też: Zrównoważony rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa? Aktualizacja krajowej strategii w konsultacjach

Jak czytamy, Strategia „zawiera działania i projekty strategiczne, będące w kompetencji nie tylko MRiRW, ale także pozostałych resortów oraz samorządu województwa, który pełni kluczową rolę w procesie programowania, zarządzania i koordynowania działań rozwojowych na poziomie regionalnym”.

W dokumencie zawarto trzy cele szczegółowe: Wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i odporności na kryzysy, Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska oraz Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

W drugim z nich (najmocniej skupionym na środowisku) czytamy m. in. o sposobach na adaptację do zmian klimatu i im przeciwdziałaniu (Kierunek interwencji: II.5.). Wymieniono tu 18 konkretnych działań, takich jak:

  • stymulowanie rozwoju alternatywnych, bezemisyjnych źródeł ciepła (m.in. taniego ogrzewania elektrycznego), co przyczyni się do obniżenia niskiej emisji, w szczególności na terenach słabiej zurbanizowanych;
  • rozwijanie technologii magazynowania energii (w różnych postaciach);
  • wspieranie kogeneracji;
  • proekologiczne zarządzanie lokalnymi zasobami wodnymi, obejmujące także kształtowanie krajobrazów sprzyjających zatrzymywaniu wody; czy
  • zmniejszenie emisji z samego sektora rolnego, szczególnie w zakresie amoniaku.

W trakcie przygotowywania aktualizacji Strategii zrezygnowano z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla proponowanych zmian. Powodu nie podano.

Zaktualizowany dokument, zgodnie z uchwałą, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co oznacza, że już obowiązuje. Poprzednia wersja Strategii powstała w 2019 r.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Certyfikacja CO2 coraz bliżej. Wstępne porozumienie unijnych instytucji (26 lutego 2024)Koszt wojennych emisji GHG to prawie 10 mld dolarów. Klimatyczne konsekwencje inwazji (26 lutego 2024)Efektywność energetyczna przede wszystkim (26 lutego 2024)Warstwa PZRP w nowej odsłonie wtyczyki QGIS Wód Polskich (26 lutego 2024)Bądźmy efektywni i bezpieczni. Polska, UE i Ukraina ze wspólnymi celami (23 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony