Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

Konkretne cele dla PV. KE opublikowała treść pierwszej strategii energetyki słonecznej

Pierwsza unijna strategia energetyki słonecznej zakłada m.in., że do 2030 r. do sieci w UE trafi blisko 600 GW energii ze słońca. Zmienią się również zasady gry w kwestii oczekiwania na pozwolenia do budowy instalacji PV.

   Powrót       20 maja 2022       Energia   
PV

18 maja br. Komisja Europejska (KE) opublikowała pierwszą unijną strategię energetyki słonecznej(1). W treści dokumentu przypomniano, że dynamiczny rozwój sektora PV (ang. photovoltaics) jest rdzeniem planu REPowerEU, dążącego do uniezależnienia Wspólnoty Europejskiej od dostaw paliw kopalnych z Rosji.

W ramach planu REPowerEU strategia ta ma na celu wprowadzenie do sieci ponad 320 GW energii słonecznej do 2025 r. (...) i prawie 600 GW do 2030 r. – wskazano.

Poinformowano też, że wspomniane dodatkowe moce pochodzące z sektora PV będą w stanie zastąpić zużycie 9 mld m3 gazu ziemnego rocznie do 2027 r.

Cztery inicjatywy w perspektywie krótkoterminowej

Do końca 2020 r. na terenie UE osiągnięto poziom 136 GW mocy zainstalowanych w fotowoltaice (wzrost o 18 GW względem roku poprzedzającego), co stanowiło 5% całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE. Mimo to stwierdzono, że do osiągnięcia celu dla OZE na 2030 r. i celów planu REPowerEU, należy zintensyfikować działania na rzecz rozwoju zielonych technologii. Jak wskazano w przypadku fotowoltaiki niezbędne będzie instalowanie średnio ok. 45 GW mocy rocznie na terenie całej UE.

W strategii energetyki słonecznej wskazano cztery inicjatywy w perspektywie krótkoterminowej, które mają pomóc w rozwoju sektora PV w UE:

  • promowanie szybkiego i masowego wdrażania fotowoltaiki w ramach europejskiej inicjatywy Solar Rooftops;
  • skracanie i upraszczanie procedur wydawania pozwoleń na budowę instalacji PV (KE zapowiedziała w tym kierunku przyjęcie wniosku ustawodawczego wraz z rekomendacjami i wytycznymi w tym zakresie);
  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry, która pomoże w produkcji i wdrożeniu fotowoltaiki w całej UE (w związku z tym ocenione zostanie znaczenie strategii “Pakt na rzecz umiejętności”, będącej częścią REPowerEU, dla sektora PV);
  • uruchomienie Europejskiego Sojuszu Przemysłu PV (ang. European Solar PV Industry Alliance), którego celem będzie ułatwienie rozwoju łańcucha dostaw w sektorze produkcji energii fotowoltaicznej.

Czytaj też: Strategiczna rola fotowoltaiki będzie rosła

Zobowiązania w unijnej strategii energetyki słonecznej

W opublikowanym dokumencie wskazano, że cel udziału energetyki odnawialnej w sektorze energetycznym do 2030 r. zostanie podniesiony do 45%. Zapowiedziano też, że okres oczekiwania na otrzymanie pozwolenia do budowy instalacji PV zostanie ograniczony do maksymalnie trzech miesięcy. Władze unijne podkreśliły, że przyjęte zostaną również odpowiednie przepisy, które wprowadzą obowiązkową instalację PV na dachach budynków (nowych publicznych i komercyjnych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2 do 2026 r., a rok później – wszystkich istniejących tego typu budynków, a także wszystkich nowych budynków mieszkalnych do 2029 r.).

Zgodnie z założeniami opisywanej strategii, władze unijne i państwa członkowskie zobowiązały się m.in. do wyeliminowania przeszkód administracyjnych dla opłacalnych rozszerzeń istniejących systemów, utworzenia do 2025 r. co najmniej jednej wspólnoty energetycznej opartej na OZE w każdej gminie o liczbie ludności przekraczającej 10 tys. osób, a także zapewnienia, że tzw. odbiorcy wrażliwi będą mieli dostęp do energii słonecznej (np. poprzez instalacje w mieszkalnictwie socjalnym, wspólnoty energetyczne, finansowanie wsparcia dla instalacji indywidualnych).

Inwestycje w sektorze PV

Z czego wynika unijny zwrot ku fotowoltaice i założenie, że energia słoneczna będzie główną osią budowania niezależności energetycznej UE? W treści opisywanej strategii wskazano, że niebagatelne znaczenie ma w tym kontekście duży spadek kosztów produkcji energii słonecznej.

Polityka UE w zakresie energii odnawialnej pomogła obniżyć koszty fotowoltaiki o 82% w ciągu ostatniej dekady, czyniąc ją jednym z najbardziej konkurencyjnych źródeł energii elektrycznej w UE – stwierdzono w nowoopublikowanej strategii.

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez KE wiadomo, że dodatkowe inwestycje na rzecz sektora PV w UE w ramach REPowerEU mogą wynieść 26 mld euro w latach 2022-2027. Wskazano, że większość finansowania będzie leżała w zakresie działań podmiotów prywatnych, ale będzie też wspierana przez finansowanie publiczne, również ze środków unijnych.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Treść strategii w języku angielskim dostępna jest pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A221%3AFIN&qid=1653034500503

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Grajewo: Farma PV z dofinansowaniem (29 listopada 2022)UE chce przyspieszyć wydawanie zezwoleń na projekty w OZE (25 listopada 2022)Ile wyniesie nadpodaż projektów PV w tegorocznej aukcji OZE? Analiza IEO (23 listopada 2022)50 GW w OZE w 2030 r. Zdaniem MKiŚ to realny cel (23 listopada 2022)Francja: Obowiązek pokrycia parkingów panelami słonecznymi coraz bliżej (18 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony