Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowa realizacja instalacji PV – od produktu, po ubezpieczenie i opiekę rachunków Columbus Energy
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy

Społeczeństwo może opiniować projekty dot. infrastruktury energetycznej

a+a-    Powrót       17 sierpnia 2018       Energia   

Od dzisiaj strona społeczna może zgłaszać uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wraz z projektem prognozy OOŚ dla aktualizowanego dokumentu „Lista projektów strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach dokumentu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącego „Project pipeline” dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, wersja 3.0 (zwanego dalej LPS 3.0)

LPS 3.0 jest dokumentem pomocniczym w procesie tworzenia listy projektów istotnych dla sektora energetyki, wskazanych do dofinansowania z funduszy UE na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest wymagana zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dokumentu.

Informujemy o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od 17 sierpnia 2018 r. do 07 września 2018 r.

  1. w formie pisemnej korzystając z załączonego formularza składania uwagi i wniosków na adres: Ministerstwo Energii, Departament Funduszy Europejskich, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia projektów obu dokumentów: Sekretariat Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii, pokój 301, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa
  3. w formie elektronicznej: na adres e-mail: lukasz.jaworski@me.gov.pl i jacek.wojcicki@me.gov.pl, korzystając z załączonego formularza składania uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Energii.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie będzie prowadzone w związku ze stwierdzeniem braku możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w dokumencie LPS 3.0.

Projekt dokumentu oraz formularz uwag dostępne na stronie internetowej ME(1).

Źródło: ME

Przypisy

1/ Komunikat w sprawie rozpoczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
https://www.gov.pl/energia/komunikat-w-sprawie-rozpoczecia-postepowania-z-udzialem-spoleczenstwa-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-dokumentu-wraz-z-projektem-prognozy-oo-dla-aktualizowanego-dokumentu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Grunt to remediacja. Kilka słów o jakości gruntów w Polsce (16 czerwca 2020)Niepewna przyszłość spalarni odpadów w Białymstoku. Sprawę rozstrzygnie sąd (04 czerwca 2020)Konsultacje społeczne prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (25 maja 2020)Władze kraju libereckiego odwołały się od decyzji w sprawie rozbudowy kopalni "Turów" (19 lutego 2020)WIOŚ wykrył nieprawidłowości w firmach odbierających odpady z warszawskiej "Czajki" (13 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony