Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Pojazdy wjeżdżające do SCT nie będą musiały posiadać naklejki na szybie

Zmiana w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych dopuszcza wjazd do SCT pojazdów bez specjalnej naklejki. Miasta będą mogły wybrać alternatywna metodę – automatyczny system czytania tablic rejestracyjnych.

   Powrót       18 lipca 2023       Planowanie przestrzenne   

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. W ramach noweli wprowadzono zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jak czytamy w informacji prasowej Kancelarii Prezydenta, zmiana wprowadza alternatywną możliwość kontroli wjazdu do Strefy Czystego Transportu (SCT).

Automatyczny system kontroli pojazdów wjeżdżających do SCT

Przepisy przewidywały dotychczas jedną metodę identyfikacji pojazdów – oklejenie szyby pojazdu nalepką. Nowe przepisy przewidują natomiast, że rada gminy będzie mogła zdecydować o sposobie prowadzenia kontroli i wybrać metodę „nalepkową” lub automatyczny system czytania tablic rejestracyjnych w oparciu o dane pobierane z centralnej ewidencji pojazdów.

- Aby umożliwić gminie prowadzenie kontroli zakazu wjazdu do strefy czystego transportu z wykorzystaniem technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, minister właściwy do spraw informatyzacji, po podaniu numeru rejestracyjnego, udostępni dane z centralnej ewidencji pojazdów m.in. o normie EURO, rodzaju paliwa, roku produkcji pojazdu, w tym w formie usługi sieciowej. Właściciel pojazdu (użytkownik pojazdu) nie będzie musiał dodatkowo przedstawiać dowodu rejestracyjnego i dokumentować powyższych danych, jeżeli znajdują się one w centralnej ewidencji pojazdów – podaje Kancelaria Prezydenta.

Czytaj też: Strefy czystego transportu a jakość powietrza w miastach

Jak wskazuje Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi oraz przewodniczący Komitetu Samorządowego Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), „nowelizacja przepisów z pewnością pomoże zdynamizować dyskusje o strefach czystego transportu w wielu polskich miastach”.

- Zmiana, o którą samorządy zabiegały od wielu miesięcy, eliminuje bardzo duże wyzwanie logistyczne i finansowe, przed którym stawały wszystkie gminy rozważające wprowadzenie strefy czystego transportu. W przypadku największych polskich miast mówimy o wielomilionowych oszczędnościach. Dodatkowo samorządy będą mogły zastosować zaawansowane technologicznie rozwiązania, które z powodzeniem są stosowane w innych europejskich miastach – mówi Adam Wieczorek, cytowany w komunikacie PSPA.

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, podkreśla natomiast, że zmiana ta „koresponduje z praktykami stosowanymi w wielu europejskich miastach, które zdecydowały się na wdrożenie obszarów niskoemisyjnych”.

- Polskie prawo regulujące ustanawianie SCT nadal nie jest jednak doskonałe. Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów PSPA zaproponowało pakiet odpowiednich postulatów zmian regulacyjnych w ramach projektu „Biała Księga Nowej Mobilności”. Proponujemy m.in. zniesienie ograniczeń godzinowych dopuszczenia wjazdu do SCT, rezygnację z ograniczenia możliwości poboru opłat jedynie do 3 lat od dnia ustanowienia SCT, nadanie dodatkowych kompetencji zgromadzeniu związku metropolitalnego do uchwalania uchwały określającej zasady ustanawiania stref na terenie gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego, czy też wykorzystywanie przychodów pochodzących z opłat za wjazd do SCT na finansowanie uruchomienia i utrzymywania systemów teleinformatycznych do monitoringu ruchu – podsumowuje Maciej Mazur.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strefy na Lachy (13 stycznia 2024)SCT w Krakowie zatrzymana przez WSA. NGOs i naukowcy: nie grzebmy idei, zadbajmy o powietrze (11 stycznia 2024)Warszawa zatwierdza Strefę Czystego Transportu. Są głosy sprzeciwu (08 grudnia 2023)Strefa Czystego Transportu w Krakowie – wysokie poparcie społeczne i konsekwencja w działaniu (22 listopada 2023)Większy zakres, ale z ułatwieniami dla mieszkańców. Nowy projekt strefy czystego transportu w Warszawie (14 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony