Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Stres Wodny. Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska

   Powrót       29 października 2021       Woda   

Najnowszy raport(1) Europejskiej Agencji Środowiska (ang. European Environment Agency - EEA) rzuca światło na aktualny stan tzw. stresu wodnego (ang. water stress) na Starym Kontynencie. Zjawisko wpływa na postępującą degradację środowiska i jest źródłem strat ekonomicznych na poziomie około 9 miliardów euro rocznie. Co ciekawe, stres wodny, rozumiany jako niedobór wody w sensie jakościowym i ilościowym, nie był uznawany przez środowisko naukowe za problem w Europie do wczesnych lat 2000.

Susze i niedobór wody nie należą już do sporadycznych zjawisk na naszym kontynencie - w raporcie czytamy, że w skali roku dotykają one średnio 20 proc. terytorium kontynentu i 30 proc. populacji. Stres wodny będzie przybierać na sile za sprawą pogłębiających się zmian klimatu. W obliczu nowych wyzwań autorzy raportu EEA twierdzą, że Europa wymaga większej dbałości o stan ekosystemów i efektywniejszego korzystania z zasobów wodnych. By osiągnąć te cele, potrzeba nie tylko odpowiednich regulacji na poziomie unijnym, ale też lepszej implementacji zmian politycznych w poszczególnych krajach członkowskich.

Zmiany w efektywności wykorzystania wody

W raporcie EEA wskazano, że na przestrzeni ostatnich lat w UE podniesiono poziom efektywnego wykorzystania wody w sektorach takich jak rolnictwo, produkcja energii elektrycznej, przemysł, górnictwo i turystyka. Wobec najnowszych (w stosunku do aktualnego raportu) danych z 2017 roku wskaźnik konsumpcji wody w krajach UE spadł o 16 proc., podczas gdy produkcja w ww. sektorach wzrosła w tym samym czasie o 20 proc. Choć informacje budzą optymizm, to nie są to wyniki, które gwarantowałyby zanik stresu wodnego.

Na podstawie opublikowanych w raporcie badań EEA wiadomo, że w najbliższych latach mieszkańcy większości państw Starego Kontynentu (zwłaszcza w jego południowej i południowo-zachodniej części) mogą spodziewać się sezonowych ograniczeń w dostępności wody. Autorzy raportu wskazują, że w obecnej sytuacji należy podjąć zdecydowane działania w kierunku zarządzania zasobami wodnymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W walce ze zjawiskiem stresu wodnego badacze zaznaczyli istotną rolę europejskiej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku, Nowego Planu Działania w dążeniu do gospodarki obiegu zamkniętego, a także najnowszej strategii adaptacji do zmian klimatu.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna treść raportu EEA dostępna jest pod linkiem:
https://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe-confronting

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odroczenie zmian w stawkach opłaty stałej za pobór wód podziemnych i powierzchniowych (09 listopada 2021)Trwa Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi. Transmisja dostępna on-line (04 listopada 2021)PKN Orlen będzie wykorzystywał oczyszczone miejskie ścieki w zakładzie produkcyjnym w Płocku (13 października 2021)Osuszonym i powtórnie nawodnionym torfowiskom trudno wrócić do stanu pierwotnego (13 października 2021)Sprawozdanie KE: należy zrobić więcej, aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu wody azotanami (12 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony