Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Studia z elektromobilności we Wrocławiu

Porozumienie Wydziału Elektrycznego PWr i PSPA zakłada współpracę przy kierunku studiów Elektromobilność, w tym udział ekspertów w zajęciach, prowadzenie wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

   Powrót       08 lipca 2021       Transport   

Współpraca przy kierunku studiów Elektromobilność, w tym udział ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w zajęciach, a także prowadzenie wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, zakłada porozumienie o współpracy podpisane(1) przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej i PSPA.

W związku z uruchomieniem na Wydziale ElektrycznymPolitechniki Wrocławskiej nowego kierunku studiów – Elektromobilnść, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) potwierdziło gotowość współpracy i patronatu nad nowym kierunkiem. Uzgodniono m.in. udział ekspertów PSPA i praktyków rynku pojazdów elektrycznych w prowadzonych zajęciach we wcześniej uzgodnionym zakresie i charakterze, a także umożliwienie objęcia branżowym programem stypendialnym wyróżniających się studentów, a także podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez PSPA absolwentów na staże i stałe zatrudnienie.

Co zakłada porozumienie?

Porozumienie zakłada także prowadzenie i realizowanie wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym, w tym działania w zakresie wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć.

Elektryfikacja sektora transportu niesie ze sobą możliwość wzrostu innowacyjności gospodarki i podniesienie kompetencji polskich przedsiębiorstw. Wykorzystanie tej historycznej szansy wymaga udziału wszechstronnie wykształconych specjalistów. Optymalne przygotowanie kadr, które będą kreowały polski rynek zeroemisyjnego transportu, to naczelny cel porozumienia, które PSPA zawarło Politechniką Wrocławską. Ścisła współpraca branży ze światem nauki to klucz do rozwoju sektora – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Uruchomienie nowego kierunku studiów Elektromobilność na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej to odpowiedź na zapotrzebowanie rozwijającego się rynku pracy w obszarze technologii napędów i pojazdów elektrycznych, a także wyraźne wskazanie kandydatów na studia, którzy chcieliby się kształcić w tej tematyce. Wydział posiada wysoko specjalizowaną kadrę oraz odpowiednio wyposażone laboratoria, które umożliwiają zaoferowanie i prowadzenie takich studiów od 1 października 2021 r. Pomocą w prowadzeniu studiów oraz organizacji praktyk zawodowych dla studentów jest szeroka współpraca Wydziału z firmami działającymi w obszarze elektromobilności – mówi prof. Waldemar Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego.

Czytaj: Ta branża przebija nawet IT. Do końca 2022 r. nawet 10 tys. nowych miejsc pracy w elektromobilności

W porozumieniu zawarto także włączenie Uczelni w projekty badawcze i pilotażowe realizowane przez PSPA z podmiotami rynkowymi, w tym umożliwienie pracownikom Wydziału oraz studentom dostępu do danych, analiz i raportów będących w posiadaniu organizacji i jej firm członkowskich. Ponadto zagwarantowano udział w szkoleniach, kursach specjalistycznych i innych programach edukacyjnych pracownikom Uczelni, a także organizowanie wspólnych seminariów, sympozjów, szkoleń i konferencji naukowo-technicznych oraz wykładów autorskich. Strony będą także wspólnie zdobywać środki finansowe na realizację przedsięwzięć naukowych i tworzenie wspólnych zespołów badawczych podczas aplikowania o projekty innowacyjne, skutkujące transferem wspólnych rozwiązań do gospodarki.

Źródło: PSPA

Przypisy

1/ Umowę o współpracy podpisali 17 czerwca 2021 r. we Wrocławiu – prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego, oraz Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwszy nabór dla sektora transportu w ramach Łącząc Europę 2021-2027 ogłoszony (20 września 2021)Zapowiedź Kongresu Nowej Mobilności 2021 (31 sierpnia 2021)W pierwszym miesiącu programu Mój Elektryk wpłynęło pół tysiąca wniosków (25 sierpnia 2021)Jak przepisy o minimalnej mocy przyłączeniowej wpłyną na cenę mieszkań? MKiŚ odpowiada (16 sierpnia 2021)Wyzwanie dla elektromobliności? Wykreowanie sprawnego recyklingu baterii (16 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony