Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Fotowoltaika z subwencji na wodociągi i kanalizację? Zdaniem RIO to możliwe

   Powrót       04 listopada 2022       Energia   

Z rządowej subwencji na wodociągi i kanalizację gmina może sfinansować instalację fotowoltaiczną na budynkach ujęcia wody – wynika z opinii RIO w Lublinie.

- Zadanie inwestycyjne w postaci instalacji fotowoltaicznej na nieruchomościach, na których zlokalizowane są ujęcia wody i hydrofornia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczalnia ścieków służąca zbiorowemu odprowadzaniu ścieków (wykorzystywane jedynie na potrzeby ich funkcjonowania) służy realizacji zadań własnych gminy w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i tym samym może zostać sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, o których mowa w powołanych art. 70e i art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – czytamy w opinii RIO Lublin.

Izba zwróciła przy tym uwagę, że w przypadku ewentualnych wątpliwości co do zakresu inwestycji jakie mogą być realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji, gmina może wystąpić z zapytaniem do wojewody — organu przyjmującego informację o wysokości wydatków w latach 2021-2024 przeznaczonych na inwestycje odpowiednio w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę bądź kanalizacji.

Środki przewidziane dla gmin na działania dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji zostały przydzielone samorządom jako subwencja zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2021-2024 gmina obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie wskazanych wyżej inwestycji wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej na te inwestycje. Jeżeli gmina przeznaczyła na finansowanie inwestycji wydatki mniejsze niż równowartość kwoty otrzymanej, to w roku 2025 nie otrzymuje środków z rezerw subwencji ogólnej. O sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Grajewo: Farma PV z dofinansowaniem (29 listopada 2022)UE chce przyspieszyć wydawanie zezwoleń na projekty w OZE (25 listopada 2022)Ile wyniesie nadpodaż projektów PV w tegorocznej aukcji OZE? Analiza IEO (23 listopada 2022)50 GW w OZE w 2030 r. Zdaniem MKiŚ to realny cel (23 listopada 2022)Francja: Obowiązek pokrycia parkingów panelami słonecznymi coraz bliżej (18 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony