Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Projekt zmiany systemu prosumenckiego. Zagrożone 13,5 tys. firm i 86 tys. miejsc pracy?

   Powrót       25 listopada 2021       Energia   
Montaż paneli PV

W Senacie na początku listopada br. procedowany był projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw (oznaczony numerem 560(1)). Proponowane zmiany miały dotyczyć wycofania się z systemu wsparcia w postaci modelu opustów i wprowadzenia modelu rozliczeń opartego na net-billingu.

W najnowszej analizie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV eksperci zaznaczają, że proponowane pierwotnie zasady mogły mieć negatywne skutki ekonomiczne, społeczne, gospodarcze i prawne. Wskazano, że zmiana systemu prosumenckiego doprowadziłaby do likwidacji ok. 13,5 tys. spośród istniejących 21,6 tys. firm na polskim rynku PV(2). Istniałoby zatem ryzyko, że w ten sposób w polskim sektorze fotowoltaiki grono bezrobotnych w ciągu kolejnych czterech lat powiększy się o ponad 86 tys. osób. Warto wziąć pod uwagę zwłaszcza pięć najbiedniejszych województw, tj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźnik bezrobocia miałby wzrosnąć z obecnego poziomu 7,4 proc. do 9,5 proc.(3)

Krytyka ze strony branży PV. Brak konsultacji społecznych

Zmianę prawa politycy tłumaczyli potrzebą dostosowania systemu rozliczania prosumentów do regulacji europejskich. System elektroenergetyczny ma również przestać być traktowany jako “wirtualny magazyn energii”. Jak przekazuje w analizie SBF POLSKA PV dr Jan Rączka, przy przyjęciu nowelizacji okres zwrotu kosztów za inwestycje w mikroinstalacje wydłuży się do 16 lat. Pomimo negatywnych opinii ze strony polskiego środowiska PV, pomysłodawcy nowelizacji zapewniali, że nowy system net-bilingowy będzie nadal korzystny dla prosumentów. Zastrzeżenia branży wzbudził dodatkowo fakt, że projekt nowelizacji nie został dotychczas poddany powszechnym konsultacjom społecznym.

Finalnie projekt nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw został skrytykowany przez senatorów za ograniczanie rozwoju branży fotowoltaicznej, brak konsultacji społecznych i zbyt krótki okres przejściowy wprowadzenia nowych przepisów. Odrzucenie ustawy zarekomendowała senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu, podejmując jednocześnie uchwałę o inicjatywie ustawodawczej wprowadzającej system net-meteringu 1:1.

Nowy projekt ustawy o OZE oraz ustawy Prawo energetyczne (oznaczony numerem 578) został przekazany do prac Senatu 22 listopada br.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Druk nr 560 i 578 można znaleźć na oficjalnej stronie Senatu:
https://www.senat.gov.pl/prace/druki/page,1.html
2/ Dane z analizy SBF POLSKA PV pochodzą z listopada br.3/ Według analizy SBF POLSKA PV aż 50 proc. monterów instalacji fotowoltaicznych pochodzi z wymienionych województw.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o OZE (03 grudnia 2021)Branża PV rośnie w siłę. Stabilizacja mikroinstalacji, nowe perspektywy dla prosumentów biznesowych (29 listopada 2021)Senat przyjął własny projekt zmiany ustawy o OZE (26 listopada 2021)Ponad 700 tys. prosumentów PV w Polsce. Nowe dane z rynku OZE (15 listopada 2021)Zamiast energetyki węglowej w Turowie - model elektroprosumencki. Wyniki ekspertyzy (29 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony