Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.09.2021 19 września 2021

Szesnaście nowych wniosków ws. budowy spalarni odpadów na Śląsku

   Powrót       28 lutego 2020       Odpady   

Szesnaście wniosków ws. budowy nowych instalacji termicznego przetwarzania odpadów trafiło do urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego. W obowiązującym planie gospodarki odpadami na lata 2016-2022 już wcześniej umieszczono osiem takich zakładów.

Jak wynika z czwartkowej informacji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, o nowych wnioskach poinformowała podczas lutowego posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energii w woj. śląskim członkini zarządu tego województwa Izabela Domogała.

- Z niepokojem patrzymy na liczbę propozycji zgłaszanych w ramach naszego województwa. Pod koniec stycznia otrzymaliśmy wnioski obejmujące w sumie szesnaście dodatkowych instalacji - mówiła Domogała.

Przypomniała, że w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 wskazano już osiem takich instalacji planowanych do realizacji, z których do tej pory powstała jedna (w elektrociepłowni Fortum w Zabrzu).

Spalanie na przedostatniej pozycji w hierarchii postępowania z odpadami

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego akcentowali, że termiczne przekształcanie może być tylko uzupełnieniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wskazywali, że w doborze metod zagospodarowania odpadów termiczne przetwarzanie odpadów jest w hierarchii na przedostatniej pozycji, przed składowaniem.

Urzędnicy przypomnieli jednocześnie, że budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów nie będzie już dofinansowywana ze środków UE, wobec czego priorytetem powinny być zapobieganie i przygotowanie do ponownego użycia oraz recykling odpadów.

Domogała uściśliła, że największym obecnym wyzwaniem jest osiągnięcie podwyższonych poziomów recyklingu (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym roku poziom ten wyniesie 50 proc.), a także przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych zgodnie z modelem gospodarki obiegu zamkniętego.

Potrzebna do tego jest poprawa jakości selektywnej zbiórki odpadów, a szczególnie bioodpadów, ponieważ bez ich organicznego recyklingu osiągnięcie ustawowo określonych poziomów nie będzie możliwe.

Terminczne przekształcanie odpadów rozwiązaniem tymczasowym

- Musimy dążyć do spełnienia nowych, zdecydowanie ambitniejszych, poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Gminy będą je obliczały w odniesieniu do ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych, a nie jak dotychczas tylko wybranych frakcji materiałowych, co stanowi fundamentalną różnicę - zaznaczył Bogdan Pasko z Departamentu Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego

Domogała zaznaczyła jednocześnie, że region na tle innych odznacza się najwyższym w kraju poziomem recyklingu odpadów komunalnych, wynoszącym 42 proc. (przy udziale termicznego przekształcania odpadów nieprzekraczającym 10 proc.). - Zależność jest następująca, im większy poziom recyklingu, tym mniejsza konieczność termicznego przetwarzania odpadów - mówiła członkini zarządu woj. śląskiego.

Trudności z zagospodarowaniu frakcji nadsitowej

Uczestniczący w posiedzeniu kierownik ds. rozwoju projektów Fortum Power and Heat Polska Krzysztof Karolczyk przekonywał, że zabrzańska elektrociepłownia koncentruje się na odzysku energii, która w postaci ciepła wraca do mieszkańców.

- Wykorzystujemy frakcję nadsitową odpadów, która aktualnie stanowi ogromny problem na polskim rynku. Pracujemy też nad projektem własnej linii do produkcji paliwa, aby wykorzystać w największym stopniu potencjał energii tkwiący w odpadach - zadeklarował Karolczyk.

Podsumowując obrady Rady jej przewodniczący, wiceprezydent Rybnika Janusz Koper zaznaczył, że samorządowcy od dawna wskazują na trudności w zagospodarowaniu frakcji nadsitowej, której zgodnie z polskimi przepisami nie można już składować. - Dlatego też niezbędne jest podjęcie inicjatywy, która w systemowy sposób rozwiązałaby ten problem - wskazał.

Koper za potrzebne uznał otwarcie się gmin na nowe rozwiązania technologiczne. - Po drugie, biorąc pod uwagę cele energetyczno-klimatyczne, które stawiają sobie państwa w innych częściach świata, na przykład Indie, założenia unijne w tym zakresie powinniśmy traktować jako minimum działań do zrealizowania - ocenił.

Regionalna Rada ds. Energii

Regionalna Rada ds. Energii to powołane przez ŚZGiP w 2013 r. gremium o charakterze opiniotwórczym i konsultacyjnym, skupiające przedstawicieli samorządu woj. śląskiego, samorządów lokalnych, instytucji kompetentnych w dziedzinie energii, firm sektora energetycznego oraz instytucji naukowych

ŚZGiP jest największą organizacją samorządu lokalnego w regionie i jedną z największych w Polsce. Zrzesza 140 jednostek samorządu, w tym wszystkie 19 miast woj. śląskiego. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konsultacje ws. ROP przedłużone (03 września 2021)Rosnące ilości odpadów przemysłowych? Jest na to sposób (30 sierpnia 2021)Ustawa ROP. Jeszcze nie przyjęta, a już słychać, że należy napisać ją od nowa (27 sierpnia 2021)Recykling papieru i tektury – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? (19 sierpnia 2021)Nowela ucpg w Sejmie: większość poprawek Senatu odrzucona. Co zostało? (12 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony