Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Eko-Ankieter/ka - praca terenowa ATMOTERM S.A.
Zeroemisyjny biogaz oraz wysokosprawna kogeneracja energii dla przemysłu InnoEnergy

Szkolenie "Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych” w sierpniu

a+a-    Powrót       29 czerwca 2020       Energia       Artykuł promocyjny   

CBE Polska zaprasza na kolejną edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom księgowo-rozliczeniowym w branży energetycznej i ciepłowniczej. Szkolenie "Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych”, odbędzie się 20 sierpnia 2020 r. w Warszawie. Dedykowane jest zarówno działom księgowym, jak i służbie technicznej. Szkolenie w całości poprowadzi Witold Bojanowski, współautor projektu standardu KSR nr 11, konsultant w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

 • Definicja środka trwałego w świetle: Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, prawa podatkowego oraz akty prawne uzupełniające w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania.
 • Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie: budynków, pojazdów, majątku sieciowego – sieci ciepłownicze i energetyczne.
 • Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje, w tym: remonty typowe, planowe, awaryjne, finansowane ze środków inwestycyjnych, Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji:
  • Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych: rozbudowa (w tym nadbudowa), przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja.
  • Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
  • Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach).
  • Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych.
 • Miary wartości użytkowej: okres ekonomicznej użyteczności, jakość produktów, koszty eksploatacji, wydajność, wpływ na środowisko, BHP.
 • Amortyzacja: odpisy jednorazowe, rozłożone w czasie:
  • Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie.
  • Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji.
  • Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych.
  • Wstrzymanie amortyzacji.
 • Części peryferyjne i dodatkowe wyposażenie w regulacjach Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”:
  • Zasady wydzielania części peryferyjnych na wybranych przykładach.
  • Zasady ewidencji księgowej części peryferyjnych.
  • Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części peryferyjnej.
  • Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części peryferyjnej.
  • Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części peryferyjnej.
  • Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części peryferyjnej.
 • Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników działów księgowości, głównych księgowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, komunalnych i z branży energetycznej;
 • właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm ciepłowniczych;
 • audytorów i business controllerów;
 • pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju;
 • menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach z branży energetyczne;
 • specjalistów departamentów technicznych i eksploatacyjnych.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Źródło: CBE Polska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energia elektryczna z odpadów może zasilić poznańskie autobusy (10 lipca 2020)KE przedstawia strategię w sprawie wykorzystania wodoru w energetyce (08 lipca 2020)Podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej (07 lipca 2020)Podpisano list intencyjny dot. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (02 lipca 2020)Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie będzie finansował projektów gazowych? Jest stanowisko ambasadorów UE (01 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony