Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2022 29 stycznia 2022

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity Prawa wodnego

   Powrót       13 grudnia 2021       Woda   

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 3 grudnia br. Niniejszy jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne można znaleźć pod numerem Dz. U. z 2021 r. poz. 624.

Co obejmuje tekst jednolity Prawa wodnego?

Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784),
  2. ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1564),
  3. ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 12 października 2021 r.

Czytaj: Finał konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dot. zarządzania gospodarką wodną

Tekst jednolity ustawy Prawo wodne można pobrać tutaj.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030. Nadal brak oceny oddziaływania projektu na środowisko (28 stycznia 2022)Sejm odrzucił sprzeciw Senatu do ustawy ws. procedur przy budowie elektrowni jądrowej (28 stycznia 2022)Zarząd ZMP o projektowanych zmianach prawa (27 stycznia 2022)Ustawa Prawo wodne w konsultacjach społecznych. Czas opiniowania został skrócony (03 stycznia 2022)Prawo dot. gospodarki ściekowej do zmian. Polska uniknie kar z UE? (23 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony