Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity Prawa wodnego

   Powrót       13 grudnia 2021       Woda   

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 3 grudnia br. Niniejszy jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne można znaleźć pod numerem Dz. U. z 2021 r. poz. 624.

Co obejmuje tekst jednolity Prawa wodnego?

Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784),
  2. ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1564),
  3. ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 12 października 2021 r.

Czytaj: Finał konsultacji społecznych dokumentów planistycznych dot. zarządzania gospodarką wodną

Tekst jednolity ustawy Prawo wodne można pobrać tutaj.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt dot. gospodarowania wodami dorzecza Dunaju jest już w konsultacjach publicznych (09 maja 2022)Rząd przyjął nowelę Prawa wodnego (05 maja 2022)Plany zarządzania ryzykiem powodziowym na lata 2022-2027. Trwa zgłaszanie uwag do projektów (04 maja 2022)Średnia wilgotność wierzchniej warstwy gleby w Polsce wyniosła 35%. Na optymizm jeszcze za wcześnie (28 kwietnia 2022)Ocena ex post ustawy Prawo wodne. Co udało się zrealizować? (12 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony