Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Opublikowano tekst jednolity ustawy o offshore

   Powrót       20 maja 2022       Energia   

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. 2022 poz. 1050) opublikowano w Dzienniku Ustaw 17 maja 2022 r.

Jakie zmiany uwzględniono?

Najnowszy jednolity tekst ustawy o offshore uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784),
  2. ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, 1642 i 2269),
  3. ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642)
  4. oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 kwietnia 2022 r.

W obwieszczeniu podano ponadto przepisy, które nie zostały uwzględnione w tym tekście jednolitym.

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych można znaleźć w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Udział krajowego przemysłu w łańcuchu dostaw dla MEW (24 czerwca 2022)Uczelnie wyższe i ich rola w sektorze energetyki wiatrowej (23 czerwca 2022)Silne partnerstwa szansą na zbudowanie zielonej potęgi Polski na Bałtyku (23 czerwca 2022)Budowa kompetencji kluczowa dla bezpieczeństwa (21 czerwca 2022)Morskie farmy wiatrowe. MKiŚ informuje o nowym rozporządzeniu w Dzienniku Ustaw (20 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony