Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Teraźniejszość i przyszłość OZE w unijnej energetyce

Unijni posłowie postulują zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym do 35 proc., rosnąć ma także światowy rynek magazynowania energii. A jak w praktyce państwa UE radzą sobie z celem OZE 2020?

   Powrót       29 listopada 2017       Energia   

Cała Unia Europejska, a także większość państw członkowskich są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów na rok 2020 w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Niemniej z danych opublikowanych przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA) wynika, że zużycie energii będzie wzrastać, a postęp w zakresie udziału OZE zwolni tempo. W swoim raporcie EEA wzywa państwa członkowskie do kontrolowania zużycia energii (szczególnie w okresie wzrostu gospodarczego) oraz do przyspieszenia dekarbonizacji unijnego systemu energetycznego.

Najgorzej w sektorze transportu

Według autorów raportu UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów na 2020 rok, ale takiego optymizmu nie ma już w przypadku celów na rok 2030. W roku 2018 państwa członkowskie powinny opracować solidne i ambitne krajowe plany energetyczne i klimatyczne, aby ukierunkować inwestycje i innowacje na wydajny system energetyczny UE. Ważną kwestią jest także rozwiązanie problemu braku postępu obserwowanego w sektorze transportu, w którym udział OZE w 2020 roku powinien osiągnąć poziom 10 proc. (w 2016 r. było to 7,1 proc.).

Kluczowe jest utrzymanie tempa wzrostu

Udział źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym UE stale rośnie; wyniósł on szacunkowo 16,9 proc. w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. Zgodnie z wstępnymi danymi EEA, gdyby ogólne tempo wdrażania energii odnawialnej od 2005 r. zostało utrzymane, wystarczyłoby to do osiągnięcia celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r, a następnie zwiększenia tego udziału do co najmniej 27 proc. do 2030 r. Tak optymistyczne prognozy zostały jednak zatrzymane przez lata 2015 i 2016, gdy wzrost energii uzyskanej z OZE był wyraźnie wolniejszy niż w poprzednich latach.

Analiza EEA wykazuje, że UE poczyniła także szybkie postępy w zakresie efektywności energetycznej w latach 2005-2014. Jednak ostatni wzrost zużycia energii, a także fakt, że 28 krajowych celów nie jest zgodnych z ogólnym celem UE 2020, oznacza, że państwa członkowskie muszą zwiększyć obecne starania, aby zrealizować zbiorowe cele UE w postaci oszczędności energii.

Jeszcze większy udział OZE

Zwiększenie udziału OZE w energetyce było także przedmiotem obrad Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, której posłowie postulowali wczoraj, aby do roku 2030 co najmniej 35 proc. energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Tym samym Komisja zaproponowała zmiany w dyrektywie przyjętej w 2009 r. Posłowie postulują także cel obniżenia zużycia konsumpcji energii o 40 proc. do 2030 roku.

Zaproponowano także zmiany dotyczące zwolnienia z opłat i podatków produkcji zielonej energii przez gospodarstwa domowe. Zabrakło natomiast określenia celów dotyczących udziału OZE dla poszczególnych krajów, co - zdaniem organizacji ekologicznych - może zaowocować nieskutecznością przyjętych rozwiązań. Propozycje komisji trafią pod obrady plenarne w styczniu.

Wpływ OZE na rynek magazynowania energii

Rosnący udział OZE w światowej energetyce pociąga za sobą zmiany m.in. w rynku magazynowania energii, którego pojemność ma się zwiększyć do 2030 roku do poziomu 305 gigawatogodzin. Ponadto według prognoz ekspertów(1) do 2030 roku inwestycje w sektorze osiągną wartość ponad 100 miliardów dolarów. Wzrost pojemności magazynowania energii jest niezbędny dla utrzymania rosnącego udziału energii odnawialnej.

Natalia Rytelewska-Chilczuk: Dziennikarz, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ According to a new report of Bloomberg New Energy Finance (BNEF) the global energy storage market will raise to 125 GW by 2030. Over $100 billions will be invested in this period.
http://www.pveurope.eu/News/Energy-Storage/Energy-storage-market-to-double-six-times-by-2030

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe wzory wniosków o umorzenie zielonych i błękitnych świadectw pochodzenia za 2021 rok (23 lipca 2021)Koleje Śląskie przystąpiły do programu Zielona Kolej (22 lipca 2021)Spółka z sektora OZE debiutuje na giełdzie (20 lipca 2021)Praca w energetyce wiatrowej: pewna przyszłość (05 lipca 2021)Dwa nowe nabory w programie Mój Prąd (30 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony