Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
EVB – Stacja ładowania pojazdów elektrycznych firmy PRE Edward Biel
EcoGerm: bioremediacja i likwidacja zamulenia zbiorników wodnych firmy Hydroidea

Tereny pogórnicze i odpady promieniotwórcze w Polityce Surowcowej Państwa

a+a-    Powrót       29 marca 2018       Planowanie przestrzenne   

Wczoraj we Wrocławiu odbyły się kolejne konsultacje związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był trzeci filar PSP dot. m.in. pozyskiwania surowców z odpadów. Podczas spotkania poruszono także kwestię składowania odpadów promieniotwórczych.

Więcej o pierwszym projekcie Polityki Surowcowej Państwa pisaliśmy w styczniu.

Przywracanie wartości przyrodniczych zdegradowanym obszarom

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek wraz z wiceministrem środowiska Sławomirem Mazurkiem oraz innymi politykami, ekspertami i przedsiębiorcami uczestniczyli w panelach dyskusyjnych dotyczących m.in. pozyskiwania surowców z odpadów oraz rekultywacji i remediacji terenów pogórniczych.

- Ważnym celem Polityki Surowcowej Państwa w zakresie GOZ jest także pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat surowców mineralnych z odpadów oraz wzmacnianie rynku surowców wtórnych wytworzonych na bazie surowców mineralnych z odpadów – mowił wiceminister. Trzeci filar kładzie również nacisk na przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych obszarom poeksploatacyjnym. W świetle założeń PSP chodzi także o przygotowywanie terenów pogórniczych do ich ponownego użytkowania. Surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak to możliwe - Gospodarka odpadami to obszar wielkich wyzwań w ochronie środowiska. W rozumieniu polityki gospodarki o obiegu zamkniętym odpady są potencjalnym zasobem surowców – powiedział wiceminister Mazurek. Wiceminister przypomniał też, że główną ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jest ponowne wykorzystanie odpadów pod kątem surowcowym. Efektem tego jest utrzymanie wyższego poziomu zasobowego surowców na rynku, a jednocześnie zmniejszenie ilości trwale składowanych odpadów.

Prezes PAA: powinniśmy rozważyć budowę podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin podkreślił, że dziś nie mamy w Polsce podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych. - Mamy natomiast dobre warunki geologiczne, by takie składowisko mogło istnieć. To jest problem, który w Polsce jest w pewnym zawieszeniu (…) jest duża grupa odpadów, dla których najlepszą lokalizacją byłyby głębokie miejsca w strukturze geologicznej, w tym kierunku powinno się prowadzić dalsze badania, to powinno znaleźć się w Polityce Surowcowej Państwa - mówił.

Dodał, że odpady promieniotwórcze staną się wyzwaniem w momencie, kiedy Polska zdecyduje się na budowę elektrowni jądrowej. - W pierwszym okresie te odpady przechowywane są na terenie elektrowni, ale później trzeba znaleźć dla nich miejsce. Jeżeli chcemy mieć energię jądrową, musimy mieć głębokie składowisko odpadów - wskazał. Prezes PAA przypomniał również, że jedyne w Polsce, płytkie składowisko odpadów radioaktywnych znajduje się w Różanach w woj. mazowieckim. - Ono jeszcze będzie działać przez 4 do 7 lat i będziemy musieli znaleźć nową lokalizację - powiedział.

Przybycin w kontekście budowy składowiska podkreślił, że Polska ma również potencjał rozwoju produkcji radiofarmaceutyków. W kraju powstaje 18 proc. światowej produkcji Molibden-99 - izotopu niezbędnego do wytwarzania radiofarmaceutyków.

Źródło: MŚ/PAP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes Wód Polskich: nasze relacje z samorządowcami wyglądają bardzo różnie (20 kwietnia 2018)Wielkopolskie: konkurs na działania proekologiczne dla gmin (03 kwietnia 2018)Prezydent podpisał nowelę Prawa łowieckiego (30 marca 2018)Będzie można wyciąć drzewo sąsiada bez jego zgody (20 marca 2018)Współpraca 17 funduszy ochrony środowiska na nowych zasadach (19 marca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony