Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Nowy termin zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

   Powrót       29 lipca 2022       Energia       Artykuł promocyjny   
Trwa II edycja Konkursu dla Innowacyjnych Energetycznie Samorządów

Trwa II edycja Konkursu dla Innowacyjnych Energetycznie Samorządów, organizowanego przez Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza. Jej partnerem strategicznym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Tegoroczna edycja została rozszerzona o nową kategorię „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”. W tej kategorii gminy mogą zgłaszać działające na ich terenie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które chcą zaprezentować koncepcje transformacji ciepłowni w zakresie zielonej energii.

Korzyścią dla samorządów, które zgłoszą swoje koncepcje modernizacji ciepłowni będzie udział w warsztacie poprowadzonym przez ekspertów z czołowych instytucji zajmujących się tematyką transformacji ciepłownictwa w Polsce. Dzięki warsztatowi będzie można zdobyć wiedzę na temat finansowania inwestycji, Polskiej Strategii dla Ciepłownictwa oraz możliwości prowadzenia transformacji w kierunku zielonych źródeł ciepła. Warunkiem udziału w warsztacie jest zgłoszenie PEC-u przez gminę w przedłużonym terminie do 8 sierpnia br. przez formularz online dostępny na stronie https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/.

Bezpłatne przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla modernizacji ciepłowni w programie ELENA

Laureat kategorii „Aspirujący Innowator w dziedzinie ciepłownictwa” otrzyma zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu zakładającym bezpłatne przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla modernizacji ciepłowni w gminie w ramach programu ELENA (skrót od słów European Local Energy Assistance), w tym m.in. studium wykonalności, dokumentacja przetargowa oraz doradztwo inwestycyjne. ELENA jest instrumentem Komisji Europejskiej, zarządzanym przez Europejski Bank Inwestycyjny, finansowanym z programu Horyzont 2020. Dzięki niemu można finansować przygotowanie (ale nie wdrożenie) inwestycji w efektywność energetyczną.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od dłuższego czasu włącza się w inicjatywy wpisujące się w światowy trend transformacji energetycznej, w tym w rozwój sektora technologii wodorowych oraz morskiej energetyki wiatrowej. W zielonej transformacji dostrzegamy szansę dla rozwoju polskiego przemysłu i firm opartych o polskie technologie. 5 lipca w Kielcach miało miejsce powołanie Grupy Przemysłowej Industria, która ściśle współpracuje z lokalnymi gminami w celu zapewnienia zielonej energii dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Właścicielem Industrii jest ARP – mówi prezes ARP S.A. Cezariusz Lesisz.

- Zaangażowanie ARP S.A. w Konkurs ma na celu promocję zielonej transformacji w samorządach, jako odpowiedź na wyzwania finansowe sektora ciepłowniczego, w tym zwiększenie jego rentowności, oraz odpowiedzi na oczekiwane przez mieszkańców zielone ciepło przez cały rok – dodaje prof. Tomasz Gackowski, dyrektor zarządzający ds. rozwoju strategicznego ARP.

O ELEN-ie mówi Mariola Żmudzińska, wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii, która jest operatorem programu w Polsce: Dokumentacja nie może zostać odłożona na półkę. Ten program promuje działanie i jest kierowany do gmin, które już posiadają konkretną wizję podwyższenia efektywności energetycznej i są zdecydowane, aby ją u siebie wdrożyć.

Po opracowaniu dokumentacji trzeba w ciągu trzech lat rozpocząć inwestycję, ale warto się o to postarać, ponieważ są źródła krajowe i europejskie finansujące transformację w energetyce i ciepłownictwie. Także w dotychczasowych założeniach Programu Inwestycji Strategicznych można było finansować inwestycje w ten sektor.

Po realizacji pełnego cyklu projektowego, jednostka samorządu terytorialnego zyska zieloną, ekologiczną energię cieplną, która będzie rentowna – mówi Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedstawiciele samorządów biorąc udział w specjalnie przygotowanych warsztatach online pogłębią wiedzę na temat możliwości prowadzenia zielonej transformacji i źródłach jej finansowania.

Zmiany na rynku energetycznym dotyczą wszystkich jego uczestników i od wszystkich wymagają zaangażowania. Konkurs premiuje jednostki samorządu nastawione na zieloną energię, efektywność energetyczną i cyfryzację z tym związaną. To także kluczowe kierunki w działaniu PGE Obrót. Ponadto, stawiamy na dzielenie się wiedzą z naszymi klientami, w tym bardzo mocno z samorządami. I na wspólne przechodzenie przez transformację energetyczną – mówi Janusz Magoń, wiceprezes PGE Obrót. – Dlatego jesteśmy partnerem wydarzenia organizowanego przez Instytut Energetyczny im. Łukasiewicza, które wzmacnia te działania i zachęca samorządy do podejmowania ambitnych inicjatyw.

Konferencja „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywy rozwoju” i warsztaty on-line

Warto przypomnieć, że to druga edycja konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywy rozwoju”, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 12 i 13 września 2022 r.

Nasz konkurs ma od początku aspekt edukacyjny i popularyzacyjny – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowski i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. – Tym razem, wspólnie z partnerami i po sugestiach ze strony uczestników poprzedniej edycji, chcemy wśród samorządów propagować możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków na inwestycje pozwalające na transformację energetyczną w ciepłownictwie.

Warsztaty odbędą się w dniach 18–19 sierpnia 2022 r. na platformie internetowej. Weźmie w nich udział po dwóch przedstawicieli gmin, które zgłosiły się do II kategorii Konkursu dla JST na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd /Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.

Będziemy też mówić o nowoczesnych technologiach czy strategii dla ciepłownictwa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania transformacji oraz technicznych uwarunkowań modernizacji źródeł ciepła – mówi dr inż. Sławomir Stec, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, koordynator konkursu. Tematy warsztatów obejmą m.in. możliwość skorzystania ze wspomnianego instrumentu ELENA, źródeł finansowania zawartych w projekcie „Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, programu Polityki Nowej Szansy Agencji Rozwoju Przemysłu oraz program 3W (woda, wodór, węgiel) Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzącymi będą eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Banku Gospodarstwa Krajowego, SBB Energy S.A. i Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Zgłoszenia do Konkursu składać można przez elektroniczny formularz dostępny na stronie do 8 sierpnia br.

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Susza w Europie – Lipiec 2022, raport Wspólnego Centrum Badawczego (05 sierpnia 2022)Innowacje w offshore poszukiwane, podobnie jak lokalni dostawcy (05 sierpnia 2022)Sektorowa Rama Kwalifikacji dla energetyki. Opublikowano projekt rozporządzenia (03 sierpnia 2022)NIK: O rozwoju polskiego offshore mówi się od dwóch dekad… ale farm brak (29 lipca 2022) Czy System Ograniczenia Kosztów Energii (SOKE) to odpowiedź na bolączki prosumentów? (29 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony