Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
OPTI-ENER – opiekun Twojego komfortu i… budżetu domowego firmy Hewalex
GoBloo firmy Columbus Energy

Termomodernizacyjny zawrót głowy

a+a-    Powrót       05 grudnia 2018       Budownictwo   

Uchwalone w listopadzie br. zmiany legislacyjne mogą wprawić w zakłopotanie. Krótkim tekstem postanowiliśmy więc wyjaśnić „na czym stoimy” w obszarze wsparcia termomodernizacji w Polsce.

9 listopada br. Sejm uchwalił dwie ustawy, które wprowadzają nowe formy wsparcia dla osób zainteresowanych przeprowadzeniem termomodernizacji swoich domów jednorodzinnych. Każda z nich przewiduje inną formę pomocy, skierowaną bezpośrednio do różnego rodzaju odbiorców. Jak nie pogubić się w gąszczu tych dobrych informacji? Do kogo zwrócić się o pomoc?

Doradcy podatkowi zacierają ręce

Podpisana przez prezydenta kilka dni temu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne(1) wprowadza możliwość odliczenia od dochodów wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów z treści regulacji usunięto wymóg uprzedniego wykonania audytu energetycznego, który znajdował się w pierwszych wersjach projektu ustawy. Zmiana została dokonana na prośbę Ministra Przedsiębiorczości i Technologii który argumentował, że koszty jego przeprowadzenia mogą znacząco zniechęcić do korzystania z ulgi. Premia wynosić będzie 23 proc. poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 53 tys. zł.

Szczegółowy katalog kosztów oraz materiałów możliwych do odliczenia zostanie określony w akcie wykonawczym, ale już dziś możemy powiedzieć, że będzie to m.in. wymiana kotłów na paliwo stałe, drzwi wejściowych, okien, pokryć dachowych czy instalacja pomp ciepła albo kolektorów słonecznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Chcąc w praktyce skorzystać ze wsparcia, możemy zrobić to samodzielnie lub poprosić o pomoc doradcę podatkowego, który rozwieje nasze wątpliwości.

Samorządy czekają w blokach startowych

Głównym celem uchwalonej przez Sejm (choć w odróżnieniu od pierwszej jeszcze niepodpisanej) noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów(2) jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego. Zgodnie z regulacją osoby, na rzecz których realizowane będą powyższe przedsięwzięcia, co do zasady nie będą w ogóle ponosiły kosztów ich realizacji. Przepisy dopuszczają możliwość ustalenia przez gminę zasad wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta w postaci pracy wykonywanej na rzecz gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. szacowanej wartości całego przedsięwzięcia. Zgodnie z nowelą, planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców będzie zadaniem gminy. To one zidentyfikują gospodarstwa domowe, zaś minister właściwy ds. gospodarki – obecnie minister przedsiębiorczości i technologii – podejmie decyzję o pomocy. Po pozytywnej ocenie gmina oraz resort będą mogły podpisać porozumienie, będące podstawą dofinansowania. Właściwy adres w tym przypadku to więc najbliższy urząd miasta lub gminy.

Nowelizacje to nie wszystko

Listopadowe zmiany legislacyjne oczywiście nie wyczerpują, a jedynie uzupełniają, istniejący wachlarz możliwości wsparcia. Program Stop Smog to kolejny duży rządowy projekt, obok programu Czyste Powietrze, który ma na celu wsparcie termomodernizacji. Od opisywanego przez nas szczegółowo Czystego Powietrza program różni się przede wszystkim tym, że ma charakter pomocy społecznej i jest przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Jest ponadto skupiony na najbardziej zanieczyszczonych regionach i ma być realizowany w ścisłej współpracy z gminami. Najwięcej informacji o obu programach otrzymamy kontaktując się z najbliższym wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nie należy również zapominać, że do dyspozycji zainteresowanych są również środki pochodzące z Regionalnych Programów Operacyjnych. Przyznawaniem wsparcia na termomodernizację z tego źródła zajmują się głównie urzędy marszałkowskie oraz tzw. instytucje pośredniczące, np. lokalne agencje rozwoju lub wsparcia przedsiębiorczości.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Dziewięć ustaw z podpisem Prezydenta
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1202,dziewiec-ustaw-z-podpisem-prezydenta.html
2/ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2906

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Eksperci: 450 mld zł rozwiązałoby problem niskiej emisji w ciągu dekady (24 maja 2019)Po modernizacji energetycznej stare osiedle trzykrotnie zmniejszyło zużycie energii (09 maja 2019)GZM przekaże 40 mln zł dotacji na likwidację niskiej emisji (25 kwietnia 2019)Czyste Ciepło 2030 - strategia walki ze smogiem i ograniczenia importu paliw (19 kwietnia 2019)Jakość powietrza jest w rękach samorządowców (04 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony