Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Dekarbonizacja transportu ciężkiego. Raport FPPE

Transport i gospodarka magazynowa odpowiadały w 2021 r. za 5,7% PKB Polski. Sektor ten związany jest jednak ze znacznymi emisjami. FPPE przedstawia główne wyzwania i rekomendacje dla Polski związane z elektryfikacją sektora.

   Powrót       28 kwietnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Elektryfikacja transportu ciężkiego będzie wyzwaniem, ale także koniecznością – wynika z raportu Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE) „Elektryfikacja ciężkiego transportu drogowego – rekomendacje dla Polski”, który opublikowano w zeszłym tygodniu.

Transport i gospodarka magazynowa odpowiadały w 2021 r. za 5,7% PKB Polski, jak jednak wskazują autorzy raportu, rola sektora jest znacznie bardziej istotna - stanowi jedną z krytycznych pozycji kosztowych dla branż, które wytwarzają 50% polskiego PKB, a zwłaszcza handlu, zarówno hurtowego, jak i detalicznego. Towarowy transport drogowy realizowany pojazdami średnimi i ciężkimi stanowi jednak istotne źródło emisji w Polsce. W 2019 r. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t odpowiadały za 12,5% całego popytu na ropę (samochody osobowe 22%), 22% emisji CO2, ok. 33 % emisji NOx, ok. 50% emisji PM2.5 oraz 7% SO2 w transporcie.

Czytaj też: Rosnące zapotrzebowanie na transport w Europie zwiększa emisje z pojazdów ciężkich

Jak czytamy w raporcie, rozwój rynku pojazdów zeroemisyjnych należy rozpatrywać jako transformację całego systemu transportu. - System transportu to powiązane stabilne struktury i elementy, służące zaspokojeniu jednej z podstawowych potrzeb – przemieszczania osób i towarów za pomocą różnych środków transportu. Stworzenie niskoemisyjnego systemu transportu wymaga transformacji całego systemu socjo-technicznego. Same w sobie zmiany behawioralne pojedynczych konsumentów czy dostępność technologii mogą być niewystarczające, aby system się zmienił – albo też zmiany te będą trwały dłuższy czas, co może prowadzić co strat podmiotów tego sektora – wskazano w raporcie.

Wyzwania w zakresie elektryfikacji transportu ciężkiego

FPPE wskazuje, że aby wsparcie elektryfikacji transportu ciężkiego w Polsce było skuteczne, powinno pomagać przełamywać najważniejsze bariery rozwoju. Wśród barier tych wymienia się: koszty nabycia pojazdu, całkowite koszty jego użytkowania oraz infrastrukturę ładowania.

Zdaniem autorów raportu, dużą wagę będzie miało wsparcie inwestycji zarówno w zeroemisyjne pojazdy, jak i prywatną infrastrukturę ładowania. - Może to mieć kluczowe znaczenie na pierwszym etapie rozwoju rynku, kiedy ograniczona jeszcze podaż przekłada się na relatywnie wysokie ceny. Warto podkreślić, że wsparcie inwestycyjne może przyjmować różną formę – dofinansowania zakupu pojazdu (które dostępne jest w wielu krajach pionierach tego rynku), ale także dofinansowania rat leasingowych, preferencyjnych kredytów (np. dofinansowanych ze środków UE, lub środków publicznych, albo gwarantowanych przez Skarb Państwa) – czytamy.

Na etapie kosztów utrzymania istotna będzie natomiast internalizacja kosztów emisji - co oznacza różnicowanie podatków (dla właścicieli pojazdów) i opłat drogowych w zależności od poziomu emisji.

- Przeprowadzona analiza całkowitych kosztów użytkowania wskazuje, że pojazdy ciężarowe średniej wielkości (do 12-16 t) poruszające się na trasach krajowych do 140 km dziennie wymagają najmniejszego i ograniczonego okresu wsparcia. Dopłaty do budowy prywatnej infrastruktury ładowania oraz zróżnicowanie stawek opłat drogowych, z preferencyjną stawką dla pojazdów elektrycznych, w praktyce czyni takie pojazdy w pełni konkurencyjne już w 2023 r. – podaje FPPE.

Infrastruktura ładowania i zasięg pojazdu

Kolejnym krokiem – podano dalej - szczególnie przy dużych przebiegach pojazdów, znaczenie będzie miał dostęp do publicznej infrastruktury ładowania.

W kontekście barier infrastrukturalnych zaznaczono, że przy dekarbonizacji sektora transportu ciężkiego nie można skorzystać z rozwiązań rozwiniętych na potrzeby transportu osobowego. Tego typu pojazdy wymagają znacząco więcej energii, więc ładowanie elektrycznych ciężarówek z wykorzystaniem ładowarek o mniejszej mocy projektowanych dla pojazdów osobowych trwałoby zbyt długo. - Jednym z głównych wyzwań związanych z obecnie dostępnymi technologiami pojazdów ciężarowych bateryjnych jest ich względnie krótki zasięg na jednym ładowaniu - dodano.

Rozwiązaniem mogłaby być optymalizacja związana z obowiązkowym odpoczynkiem w czasie pracy kierowcy - zgodnie z prawem UE przy dniu pracy dłuższym niż 9 godz. kierowcy przysługuje w ciągu dnia przerwa 45 min oprócz obowiązkowego nieprzerwanego 11 godz. odpoczynku pomiędzy dniami pracy. Wykorzystanie tej przerwy na doładowanie pojazdu pozwoli na wydłużenie jego zasięgu. - Działanie takie pozwoliłoby na zelektryfikowanie większości przejazdów wykonywanych w tej chwili na terenie UE. W szczególności przeciętnie pojazdy obecnie przejeżdżają średnio ok. 530 km, a pojazdy bateryjne najnowszej generacji na jednym ładowaniu są w stanie przejechać ok. 500 km. Jednocześnie prognozy rozwoju technologii wskazują, że pojazdy przyszłej generacji powinny zwiększyć zasięg do nawet ok. 800 km, co pozwalałoby na pokrycie ok. 97% przejazdów w transporcie ciężarowym w UE – czytamy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jest propozycja rozmieszczenia ogólnodostępnej infrastruktury ładowania oraz tankowania wodoru (27 września 2023)Lasy Państwowe a wielkoskalowa energetyka słoneczna (26 września 2023)Rada UE zatwierdziła rozporządzenie AFIR. Stacje ładowania elektryków będą rozmieszczone co 60 km (27 lipca 2023)Samorządowa flota elektryków nadal poniżej ustawowych wymogów (19 lipca 2023)Pojazdy wjeżdżające do SCT nie będą musiały posiadać naklejki na szybie (18 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony