Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Rosnące zapotrzebowanie na transport w Europie zwiększa emisje z pojazdów ciężkich

Ciężarówki i autobusy stanowią zaledwie 2% pojazdów, ale odpowiadają za ponad jedną czwartą emisji CO2 w transporcie drogowym w Europie. Od 2014 r. obserwuje się stały wzrost emisji, który powodowany jest rosnącym popytem na transport towarowy.

   Powrót       08 września 2022       Ryzyko środowiskowe   

Mimo, że emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) w ostatniej dekadzie stale spadały, emisje CO2 z pojazdów ciężkich – ciężarówek, autobusów i autokarów – wzrastały prawie każdego roku, głównie z powodu rosnącego popytu na transport towarowy – wskazuje Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA).

Według danych EEA (szczegóły na grafice) emisje gazów cieplarnianych z pojazdów ciężkich wzrosły o około 29% w latach 1990-2019. Co więcej, emisje z pojazdów ciężkich rosły z każdym rokiem od 2014 r., spadając dopiero w 2020 r. z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.  Spadek ten nie wynikał ze zmian systemowych w sektorze, więc oczekuje się, że w kolejnych latach emisje CO2 znów wzrosną. 

¼ emisji z transportu

Ciężarówki i autobusy stanowią zaledwie 2% pojazdów, ale odpowiadają za ponad jedną czwartą emisji CO2 w transporcie drogowym w Europie. Spośród różnych kategorii pojazdów ciężarowych, to właśnie ciężarówki odpowiadają za około 85% emisji, natomiast autobusy i autokary odpowiadają za pozostałą część.

Czytaj też: 3 km jazdy rowerem dziennie wystarczy, by znacząco zredukować emisje

Analiza Agencji pokazuje, że osiągnięty dotychczas wzrost efektywności w pojazdach i operacjach transportowych został wyprzedzony przez rosnące zapotrzebowanie na transport towarowy, co ostatecznie doprowadziło do wzrostu emisji. - Popyt na fracht jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do tych trendów. Całkowite zapotrzebowanie na przewozy śródlądowe wzrosło o blisko 25% w latach 2000-2019. W 2019 r. ciężarówki przewoziły stosunkowo więcej towarów niż inne środki transportu w porównaniu z 2000 r. Dokładniej, podczas gdy działalność transportowa na śródlądowych drogach wodnych i kolejach UE wzrosła o 5% w latach 2000–2019, transport ciężarowy wzrósł w tym samym okresie o 31%. Z powodu tych tendencji udział ładunków przewożonych samochodami ciężarowymi wzrósł z 72% w 2000 r. do 76,4% w 2019 r., natomiast zmniejszył się udział kolei i żeglugi śródlądowej – wskazuje EEA.

Przyczyny zwiększonego popytu w UE są zróżnicowane. Obejmują one – wylicza EEA - intensywność transportu w gospodarce, różne etapy rozwoju wzorców mobilności w UE oraz wzrost gospodarczy przyczyniający się do zmniejszenia nierówności między państwami członkowskimi UE.

Rekomendacje na przyszłość

Jak wskazuje EEA, jeśli Europa chce osiągnąć wyznaczone cele w zakresie neutralności klimatycznej (przypominamy, Europejski Zielony Ład ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych z transportu o 90% w porównaniu z poziomem z 1990 r.), konieczne będą wielostronne działania. - Aby zmniejszyć emisje z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, należy kontynuować poprawę efektywności paliwowej pojazdów, ale konieczne są również dalsze wysiłki. Przesunięcie transportu towarowego z dróg na kolej oraz transportu pasażerskiego z samochodów na autobusy i autokary stanowi ważną drogę do redukcji emisji. Ponadto ograniczenie liczby podróży lub ich długości to ważne środki służące zmniejszeniu ogólnych emisji – zauważa EEA.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Środki z KPO na transport intermodalny. MI (17 maja 2024)Zwrot kosztów za przejazdy elektrykami. W Polsce jest ich już prawie 112 tys. (17 maja 2024)Zaostrzone przepisy o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich przyjęte przez Radę UE (14 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)Spotkanie dot. regeneracji części samochodowych. GIOŚ i przedstawiciele branży (07 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony