Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Rosnące zapotrzebowanie na transport w Europie zwiększa emisje z pojazdów ciężkich

Ciężarówki i autobusy stanowią zaledwie 2% pojazdów, ale odpowiadają za ponad jedną czwartą emisji CO2 w transporcie drogowym w Europie. Od 2014 r. obserwuje się stały wzrost emisji, który powodowany jest rosnącym popytem na transport towarowy.

   Powrót       08 września 2022       Ryzyko środowiskowe   

Mimo, że emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) w ostatniej dekadzie stale spadały, emisje CO2 z pojazdów ciężkich – ciężarówek, autobusów i autokarów – wzrastały prawie każdego roku, głównie z powodu rosnącego popytu na transport towarowy – wskazuje Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA).

Według danych EEA (szczegóły na grafice) emisje gazów cieplarnianych z pojazdów ciężkich wzrosły o około 29% w latach 1990-2019. Co więcej, emisje z pojazdów ciężkich rosły z każdym rokiem od 2014 r., spadając dopiero w 2020 r. z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.  Spadek ten nie wynikał ze zmian systemowych w sektorze, więc oczekuje się, że w kolejnych latach emisje CO2 znów wzrosną. 

¼ emisji z transportu

Ciężarówki i autobusy stanowią zaledwie 2% pojazdów, ale odpowiadają za ponad jedną czwartą emisji CO2 w transporcie drogowym w Europie. Spośród różnych kategorii pojazdów ciężarowych, to właśnie ciężarówki odpowiadają za około 85% emisji, natomiast autobusy i autokary odpowiadają za pozostałą część.

Czytaj też: 3 km jazdy rowerem dziennie wystarczy, by znacząco zredukować emisje

Analiza Agencji pokazuje, że osiągnięty dotychczas wzrost efektywności w pojazdach i operacjach transportowych został wyprzedzony przez rosnące zapotrzebowanie na transport towarowy, co ostatecznie doprowadziło do wzrostu emisji. - Popyt na fracht jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do tych trendów. Całkowite zapotrzebowanie na przewozy śródlądowe wzrosło o blisko 25% w latach 2000-2019. W 2019 r. ciężarówki przewoziły stosunkowo więcej towarów niż inne środki transportu w porównaniu z 2000 r. Dokładniej, podczas gdy działalność transportowa na śródlądowych drogach wodnych i kolejach UE wzrosła o 5% w latach 2000–2019, transport ciężarowy wzrósł w tym samym okresie o 31%. Z powodu tych tendencji udział ładunków przewożonych samochodami ciężarowymi wzrósł z 72% w 2000 r. do 76,4% w 2019 r., natomiast zmniejszył się udział kolei i żeglugi śródlądowej – wskazuje EEA.

Przyczyny zwiększonego popytu w UE są zróżnicowane. Obejmują one – wylicza EEA - intensywność transportu w gospodarce, różne etapy rozwoju wzorców mobilności w UE oraz wzrost gospodarczy przyczyniający się do zmniejszenia nierówności między państwami członkowskimi UE.

Rekomendacje na przyszłość

Jak wskazuje EEA, jeśli Europa chce osiągnąć wyznaczone cele w zakresie neutralności klimatycznej (przypominamy, Europejski Zielony Ład ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych z transportu o 90% w porównaniu z poziomem z 1990 r.), konieczne będą wielostronne działania. - Aby zmniejszyć emisje z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, należy kontynuować poprawę efektywności paliwowej pojazdów, ale konieczne są również dalsze wysiłki. Przesunięcie transportu towarowego z dróg na kolej oraz transportu pasażerskiego z samochodów na autobusy i autokary stanowi ważną drogę do redukcji emisji. Ponadto ograniczenie liczby podróży lub ich długości to ważne środki służące zmniejszeniu ogólnych emisji – zauważa EEA.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiana klimatu negatywnie wpłynie na dostępność wody (24 czerwca 2024)Prezes UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego (24 czerwca 2024)Ponad 128 mln zł z FEPW na poprawę mobilności miejskiej. Olsztyn (21 czerwca 2024)Obywatelskie kryteria w naborach projektów spółdzielni energetycznych. W grze miliardy zł dla sektora (20 czerwca 2024)Uchwała o SCT nie za tydzień, a za rok. Kraków (20 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony