Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Zrównoważony rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa? Aktualizacja krajowej strategii w konsultacjach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje publiczne aktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. Uwagi, wnioski czy opinie można składać mailowo lub przez ePUAP w terminie do 29 września br.

   Powrót       30 sierpnia 2023       Zrównoważony rozwój   
Konsultacje publiczne Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o prowadzonych konsultacjach publicznych aktualizowanej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030). Ma ona zastąpić poprzedniczkę, którą przyjętą uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. (M.P. z dnia 5 grudnia 2019 r. poz. 1150).

Dlaczego potrzebna jest aktualizacja strategii?

Jak wskazano w dokumencie, bezpośrednią przyczyną aktualizacji Strategii był szereg okoliczności, w tym przyjęcie nowego budżetu UE po 2020 roku i utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji czy Europejskiego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ponadto przypomniano, że „w 2022 roku polska i światowa gospodarka znalazły się pod wpływem silnego szoku podażowo-popytowego związanego z wybuchem wojny w Ukrainie”. W dokumencie wspomina się o takich aspektach jak inflacja czy wzrost cen energii oraz żywności na rynku krajowym.

Ważna jest także spójność SZRWRiR z nową średniookresową strategią rozwoju kraju o nazwie „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR)”, która została  przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2017 roku. - Nowa średniookresowa strategia rozwoju kraju jest też punktem wyjścia do opracowania strategii rozwoju określających podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego w perspektywie do 2030 roku, w tym m.in. Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030), której zadaniem jest określenie kluczowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2030 roku, spójnych z celami SOR – czytamy. Zapewniono, że „zakres wprowadzonych w ramach aktualizacji zmian w SZRWRiR 2030 pozwala jej zachować spójność ze średniookresową strategią rozwoju kraju (SOR 2030)”.

Jakie obszary obejmuje dokument?

W SZRWRiR 2030, podobnie jak wcześniej, za obszary wiejskie uznano obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Czytaj: [Wywiad] Rolnik i retencja. Duet, który może żyć w harmonii

Obszarami rybackimi mogą być gminy wiejskie i miejskie. - Jako obszar rybacki rozumie się tereny skoncentrowane wokół obszarów morskich, jezior, stawów rybnych, rzek i estuariów, ze znaczącym poziomem zatrudnienia lub produkcji w sektorze rybactwa - wskazano.

Natomiast pojęcie sektora rolno-spożywczego, które jest używane w strategii, należy rozumieć jako „dział gospodarki zajmujący się produkcją rolno-spożywczą, tj. wytwarzaniem artykułów rolno-spożywczych zdefiniowanych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych”.

Jak i do kiedy można zgłaszać uwagi do projektu?

Konsultacje publiczne trwają do 29 września 2023 r. Uwagi, wnioski czy opinie można składać mailowo na adres strategia@minrol.gov.pl (tytuł wiadomości „Konsultacje SZRWRiR”) lub przez ePUAP (ePUAP: /5s4i53wlll/SkrytkaESP).

Projekt dokumentu jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa(1).

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 – aktualizacja. Plik do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa--aktualizacja

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Qair Polska zdobywcą tytułu cPPA Leader in Poland 2023 (07 maja 2024)Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł. To też współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami (07 maja 2024)Nowa strona Polskich Parków Narodowych (30 kwietnia 2024)Forum Miast 2025 (26 kwietnia 2024)Parlament Europejski zatwierdził NZIA (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony