Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Olsztynie
Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego w ramach Projektu POIiŚ RDOŚ w Opolu

Trzy nowe obszary Ramsar w Polsce

a+a-    Powrót       11 stycznia 2018       Zrównoważony rozwój   

Na liście obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu zostały opublikowane trzy nowe obszary położone w Polsce: Stawy Przemkowskie, Torfowiska Doliny Izery i Ujście Wisły, wyznaczone zgodnie z postanowieniami Konwencji Ramsarskiej(1).

Do tej pory Polska zgłosiła 16 obszarów Ramsar. Oprócz trzech nowo ustanowionych, jest to sześć parków narodowych (Biebrzański, Narwiański, Poleski, Słowiński, „Ujście Warty”, Wigierski), pięć jezior (Druzno, Karaś, Łuknajno, Siedmiu Wysp, Świdwie), torfowiska położone w Karkonoszach, a także kompleks stawów rybnych w okolicach Milicza.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana potocznie Konwencją Ramsarską, jest najstarszą światową konwencją poświęconą ochronie środowiska przyrodniczego.

Poniżej przedstawiamy, krótką charakterystykę nowych obszarów Ramsar.

Stawy Przemkowskie
Obszar wodno-błotny położony w zlewni rzeki Szprotawa. Obejmuje on dwa kompleksy hodowlanych stawów rybnych oraz przylegające do nich tereny podmokłe: torfowiska niskie, bagienne, wilgotne łąki, szuwary i łęgi. Ostoja stanowi jedno z ważniejszych w tej części Europy miejsc odpoczynku i żerowania ptaków w czasie migracji (szczególnie gęsi zbożowej) oraz miejsce lęgowe dla ptaków wodno-błotnych. Powierzchnia obszaru wynosi 4.605 ha.

Torfowiska Doliny Izery
Jest to największy w Polsce kompleks torfowisk górskich, który nie ma odpowiednika w innych częściach Polski. Obejmuje torfowiska wysokie i przejściowe położone na terasach doliny Izery w środkowej części Gór Izerskich, wzdłuż polsko-czeskiej granicy. Są one porośnięte kosodrzewiną, zbiorowiskami nieleśnymi oraz borem świerkowym. Powierzchnia torfowisk wysokich ma urozmaiconą morfologię modelowaną przez erozję mrozową i wietrzną. Występują tu podłużne, wilgotne rynny i suche grzędy, podobne do tych, jakie spotykamy na torfowiskach w północnej Skandynawii. Roślinność tych torfowisk ma unikalny w naszej strefie klimatycznej charakter subarktycznej tundry. Bagna po polskiej stronie granicy przylegają do rozległego kompleksu torfowisk po stronie czeskiej również chronionych jako obszar Ramsar. Obszar zajmuje powierzchnię 529 ha.

Ujście Wisły
Obszar składa się z dwóch osobnych części największego estuarium w Polsce - ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego. Część zachodnia w dużej części pokrywa się z rezerwatem przyrody „Ptasi Raj” (obejmuje wschodni brzeg ujścia tzw. Wisły Śmiałej). Część wschodnia obejmuje główne ujście Wisły - tzw. Przekop Wisły - wraz z piaszczystymi łachami oraz otaczającymi je wodami Morza Bałtyckiego, gdzie znajduje się rezerwat przyrody „Mewia Łacha”. Obszar jest jedną z najważniejszych w kraju ostoi dla przelotnych i zimujących ptaków wodno-błotnych związanych z wybrzeżem. Jesto to jedyne w kraju miejsce gniazdowania rybitwy czubatej oraz jedno z najważniejszych krajowych lęgowisk rybitw białoczelnej i rzecznej. Główne w Polsce miejsce występowania fok szarych oraz jedyne w Polsce miejsce, gdzie odnotowano rozród foki pospolitej. Powierzchnia obszaru wynosi 1748 ha.

Źródło: GDOŚ

Przypisy

1/ Więcej informacji o nowych obszarach w Polsce w serwisie internetowym Konwencji Ramsar (strona w języku angielskim).
https://www.ramsar.org/news/poland-adds-three-new-sites-to-the-ramsar-list

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biznes na bagnach (19 lipca 2017)Retencja do zadań specjalnych (24 lutego 2017)Mokradła jako naturalna ochrona przed powodziami (02 lutego 2017)Mistrzostwa w koszeniu nad Biebrzą (13 września 2016)Poszerzono granice rezerwatu przyrody Sołtysek (10 maja 2016)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony