Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor ds. księgowych w projekcie LIFE16 NAT/PL/000766 pn. Ochrona siedlisk ptaków wodnobłotnych w Dolinie Górnej Wisły RDOŚ w Krakowie
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Tylko dla przedsiębiorców - lutowa oferta Funduszy Europejskich

a+a-    Powrót       11 lutego 2019       Zrównoważony rozwój   

W lutym na małe, średnie i duże firmy czeka 51 konkursów. Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, edukację, innowacje, internacjonalizację i efektywność energetyczną oraz projekty zdrowotne. Wybrane prezentujemy poniżej.

Innowacje

Razem można więcej. Innowacje w przedsiębiorstwie można wprowadzić dzięki sfinansowaniu inwestycji na rozwój produktów sieciowych. Produkt sieciowy to taki, w skład którego wchodzi kilka różnych usług oferowanych przez przedsiębiorstwa tworzące grupę – konsorcjum, w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmujące łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych oraz
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Badania i Rozwój

Rynek produkcji energii w województwie śląskim stoi przed koniecznością wdrożenia rozwiązań wpływających na poprawę jakości środowiska (powietrza).

Do 28 lutego konsorcja, złożone z co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej mogą wziąć udział w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. Silesia pod błękitnym niebem.

Działanie zakłada realizację projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Dofinansowanie w konkursie można otrzymać na przeprowadzenie badań przemysłowych.

Przedsiębiorcy z Pomorza, samodzielnie lub w partnerstwie – już od 15 lutego - mogą ubiegać się o środki na projekty B+R, dotyczące:

  • badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowania prototypów doświadczalnych, tworzenia linii demonstracyjnych i pilotażowych,
  • wdrożenia wyników prac B+R, zrealizowanych w ramach projektu, czyli wprowadzenia oferty na rynek,
  • ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, (w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego).

Kwota przeznaczona na ten konkurs to aż 100 mln złotych, do tego nie ma ustalonej, wymaganej minimalnej wartości projektu.

Z kolei w programie regionalnym województwa mazowieckiego, jeszcze do 27 marca, MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence, przyznany po 1 stycznia 2017 r., mogą złożyć wniosek na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Na konkurs przeznaczyliśmy prawie 13 mln złotych.

Rewitalizacja

Jeszcze nie jest za późno, aby uzyskać wsparcie na projekty polegające na budowie, rozbudowie czy modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego.

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego, mogą składać wnioski do 28 lutego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc., a wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być mniejsza niż 2 mln zł i nie może przekraczać kwoty 15 mln zł.

Więcej na stronie MIiR.

Źródło: MIiR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Szczecin już dziś spełnia wymagania w zakresie elektromobilności na 2020 rok (19 kwietnia 2019)NFOŚiGW przekaże dotację firmie z Mielca na nowatorski system zarządzania energią (18 kwietnia 2019)Ciężkowice: Blisko 3 mln zł dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (18 kwietnia 2019)170 mln zł na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu (18 kwietnia 2019)GDOŚ zachęca do głosowania na Podkowca (17 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony