Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Tytoń, rtęć, produkty biobójcze i drony mają zostać objęte wzmocnionym nadzorem

   Powrót       15 maja 2024       Ryzyko środowiskowe   

Wyroby tytoniowe, nawozy, chemikalia, produkty biobójcze, detergenty, opakowania, rtęć, drony, pojazdy silnikowe zostaną objęte wzmocnionym nadzorem - przewidziano w założeniach projektu ustawy zamieszczonych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wynika z wpisu opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, resort rozwoju i technologii pracuje nad projektem ustawy o nadzorze nad spełnianiem wymagań dotyczących produktów(1).

Celem zmian - wyjaśniono - ma być dostosowanie przepisów obowiązujących w polskim porządku prawnym do prawa europejskiego wprowadzającego jednolite ramy systemu nadzoru rynku. Ma to zapewnić większą swobodę przepływu towarów oraz wzmocnić nadzór rynku produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Zgodnie z wpisem na listę produktów objętych prawem harmonizacyjnym trafią m.in. wyroby tytoniowe, nawozy, chemikalia, produkty biobójcze, detergenty, opakowania i odpady opakowaniowe, rtęć, bezzałogowe statki powietrzne (drony), pojazdy silnikowe, fluorowane gazy cieplarniane, substancje zubażające warstwę ozonową.

We wpisie wskazano, że w projektowanej ustawie określone będą ramowe zasady funkcjonowania i organizacji krajowego systemu nadzoru rynku produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Wprowadzone zostaną także nowe rozwiązania, zwłaszcza dotyczące świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, przez objęcie kontrolą również tego sposobu dystrybucji produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Zostanie także zapewniona lepsza i sprawniejsza komunikacja i współpraca pomiędzy podmiotami krajowego systemu nadzoru rynku, jak również współpraca z unijnymi podmiotami odpowiedzialnymi za nadzór rynku w innych państwach członkowskich UE - przekazano w komunikacie.

Według KPRM planowane rozwiązania mają zapewnić prawidłowe stosowanie prawa europejskiego, przejrzysty podział kompetencji organów nadzoru rynku w zakresie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, a także spójność i przejrzystość regulacji unijnych i krajowych, co ułatwi ich stosowanie zarówno organom nadzoru rynku jak i podmiotom gospodarczym obowiązanym do zapewnienia spełnienia przez produkty wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Zaznaczono, że w związku z koniecznością wyznaczenia właściwych organów nadzoru rynku w odniesieniu do poszczególnych grup produktów regulowanych aktami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, zmianom ulegną również ustawy tzw. sektorowe w zakresie rozszerzenia kompetencji organów wymienionych w tych ustawach.

Zgodnie z wpisem przyjęcie projektu przez Radę Ministrów zaplanowano na IV kwartał br.

Źródło:

Przypisy

1/ Więcej:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-nadzorze-nad-spelnianiem-wymagan-dotyczacych-produktow

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwszy istotny dialog w ramach niemiecko-chińskiego mechanizmu współpracy ws. zmiany klimatu (24 czerwca 2024)30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Skala ryzyk w morskiej energetyce wiatrowej jest ogromna. Od jakich warto się ubezpieczyć? (21 czerwca 2024)System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Ogromne emisje CO2 wskutek wojny wywołanej przez Rosję. Raport (13 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony