Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Polski sukces OZE: biomasa z okrasą

Udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2021 roku wyniósł 15,62 proc. – informuje GUS. Jest to wynik mniejszy, niż w 2020 roku, ale winna jest metodyka liczenia. Sukces OZE w Polsce zawdzięcza się w większości biopaliwom.

   Powrót       11 stycznia 2023       Energia   
Odnawialne źródła energii

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną edycję raportu „Energia ze źródeł odnawialnych” tworzonego przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Z opracowania wynika, że udział energii z OZE w pozyskaniu energii pierwotnej wzrósł w latach 2017-2021 z poziomu 14,38 do 21,12 proc. Rozkład tego udziału na czynniki pierwsze można zobaczyć na wykresie. Widać, że energia była pozyskiwana w większości z biopaliw stałych (69,35 proc.) i biopaliw ciekłych (8,10%). Odnotowano też znaczną produkcję energii wiatrowej, która zapewniła 10,90 proc. udziału.

Co kryje się pod pojęciem biopaliwa stałe? Są to organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym. GUS wyjaśnia, że podstawowym biopaliwem stałym jest drewno opałowe występujące w postaci polan, okrąglaków, zrębków oraz brykiety, pellety i odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego tj. gałęzi, żerdzi, przecinek, krzewów, chrustu, karp, a także odpady z przemysłu drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego (ług czarny). Odrębną grupę stanowią paliwa pochodzące z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie, zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz pozostałości organiczne z rolnictwa i ogrodnictwa (np. odpady z produkcji ogrodniczej, odchody zwierzęce, słoma). Do grupy biopaliw stałych zaliczany jest również węgiel drzewny, rozumiany jako stałe pozostałości destylacji rozkładowej i pirolizy drewna i innych substancji roślinnych – czytamy w opracowaniu GUS.

Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej z OZE 2021 roku wyniosła 536 072 TJ – czytamy w opracowaniu. Z kolei krajowe zużycie energii ogółem z OZE w latach 2017-2021 wzrosło z poziomu 378 788 TJ w 2017 r. do 548 031 TJ w 2021 r., co stanowi wzrost o 44,38 proc. Końcowe zużycie energii brutto z OZE zwiększyło z 343 321 TJ w 2017 r. do 511 997 TJ w 2021 r. co daje wzrost o 49,13 proc.

Udział OZE w zużyciu energii brutto i zmiana metody od 2021 roku

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zobowiązała państwa członkowskie do zapewnienia określonego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Dla całej Unii Europejskiej cel ten ustalono na poziomie 20 proc., dla Polski – 15 proc. Ponadto każdy kraj był zobowiązany, aby w 2020 r. udział OZE we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie. Tak więc zgodnie z danymi GUS udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł w 2021 r. 15,62 proc. Dla poszczególnych sektorów wyniki wyglądają lepiej – w przypadku elektroenergetyki jest to 17,17%, w ciepłownictwie i chłodnictwie – 21,03 proc. Gorzej wygląda wskaźnik dla transportu – jest to jedynie 5,66 proc., co oznacza niespełnienie celu.

GUS zaznacza w opracowaniu, że dane za 2021 r. są liczone według zaktualizowanego narzędzia, co oznacza, że dane za ten rok nie są „w pełni porównywalne” z danym dotyczącymi lat wcześniejszych. Nowa podstawa prawna dla metodyki i definicji stosowanych do obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych jest określona w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. (RED II). Dyrektywa stanowiła nowe cele dla Unii Europejskiej na 2030 rok do poziomu co najmniej 32 proc. (cel wiążący dla całej UE), a także zmodyfikowała zasady obliczania udziałów energii z OZE w końcowym zużyciu brutto, począwszy od 2021 roku.

Jak wyniki prezentowały się za 2020 rok? Na łamach Teraz Środowisko informowaliśmy, że w roku 2020 r. cel został przekroczony z wynikiem 16,13 proc. W porównaniu do 2009 r. oznacza to prawie dwukrotny wzrost.

W podziale na mniejsze cele, udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie wyniósł 22,15 proc., w transporcie - 6,58 proc. (poniżej celu na 2020 roku, którym miało być 10 proc.), a w elektroenergetyce - 16,24 proc.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ (13 czerwca 2024)Coraz więcej zielonych mocy w PGE (12 czerwca 2024)PPA otwierają się na offshore i samorządy (10 czerwca 2024)Transformacja energetyczna wymaga połączenia sił i przemyślanych działań (07 czerwca 2024)Uciec przed chińskim smokiem (04 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony