Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Unia Europejska ma coraz większy problem z pożarami

   Powrót       21 września 2018       Ryzyko   

UE ma coraz większy problem z pożarami, powodem są m.in długotrwałe susze i fale upałów - informuje KE w najnowszym raporcie(1). W ubiegłym roku pożary zniszczyły ponad 1,2 mln ha lasów i innych obszarów w Europie. To więcej niż całkowita powierzchnia Cypru.

Komisja Europejska opublikowała w czwartek swoje roczne sprawozdanie dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w 2017 r. W Europie pożary spowodowały śmierć 127 osób – cywilnych i strażaków – oraz straty gospodarcze w wysokości niemal 10 mld euro

90 proc. pożarów wywołanych przez człowieka

- Ekstremalne warunki pogodowe – długotrwałe susze i fale upałów – wzmagają pożary i utrudniają ich gaszenie. Ponad 90 proc. pożarów jest wywoływanych przez działania człowieka, dlatego UE ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w zakresie ich zapobiegania, dbając o to, by obywatele i decydenci posiadali większą wiedzę na temat przyczyn i zagrożeń z nimi związanych. (...) Wydarzenia z lata 2018 r. po raz kolejny pokazały nam, że wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii zapobiegania pożarom, a Europa musi utrzymać czołową pozycję w walce ze zmianami klimatu - powiedział w czwartek komisarz ds. środowiska Karmenu Vella.

W najnowszym sprawozdaniu wykazano, że istnieje wyraźna tendencja do wydłużania się okresów pożarów w porównaniu z poprzednimi latami, a obecnie pożary wybuchają również w innych porach niż suche i gorące miesiące letnie. W 2017 r. najbardziej krytycznymi miesiącami były czerwiec i październik, gdy fala śmiercionośnych pożarów przeszła przez Portugalię i północną Hiszpanię. Obszarem najbardziej zagrożonym pożarami pozostaje region Morza Śródziemnego. Niespotykanie suche okresy letnie w środkowej i północnej Europie wywołały jednak ostatnio ogromne pożary w Szwecji, Niemczech i Polsce.

Ucierpiały obszary Natura 2000

Ponadto w 2017 r. ponad 25 proc. całkowitej powierzchni zniszczonej przez pożary znalazło się na terenie obszarów objętych siecią Natura 2000, w związku z czym kraje UE zostały wezwane do zintensyfikowania wysiłków na rzecz odtworzenia siedlisk chronionych. KE wskazuje, że niezrównoważone praktyki gospodarki leśnej, degradacja ekosystemów, jak również sadzenie wysoce łatwopalnych gatunków drzew ułatwiają wzniecanie ognia i sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów.

Zapobieganie pożarom jest - jak czytamy w raporcie - kluczowym elementem powstrzymywania pożarów lasów. Odpowiednie praktyki gospodarki leśnej i gospodarowania gruntami mogą ograniczyć ryzyko pożaru i zwiększyć odporność lasów na ogień. Ponadto ze sprawozdania wynika, że sytuację może też poprawić podnoszenie świadomości i szkolenie lokalnych społeczności.

W 2018 r. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został uruchomiony pięć razy, aby zareagować na pożary lasów w Europie. Kraje potrzebujące pomocy, tj. Szwecja i Grecja, otrzymały znaczące wsparcie. Tego lata zmobilizowano w sumie 15 samolotów, sześć helikopterów i ponad 400 strażaków i osób obsługujących sprzęt.

Aby uruchomić wsparcie dla krajów objętych pożarami, Unia Europejska pokryła koszty transportu w wysokości 1,6 mln euro. Ponadto, na wnioski państw członkowskich, sporządzono ponad 139 map satelitarnych w ramach programu Copernicus, pokazujących występowanie pożarów lasów. (PAP)

Przypisy

1/ Komunikat wraz z raportem dostępny jest na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5805_en.htm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jawor: elektrownia fotowoltaiczna o mocy 12 MW powstanie w Klastrze Mądrej Energii (30 lipca 2021)Europejskie prawo klimatyczne wchodzi w życie (30 lipca 2021)Nawet 5 tys. zł grzywny za zaśmiecanie plaży lub lasu (29 lipca 2021)Konsumujemy ponad możliwości regeneracyjne Ziemi (29 lipca 2021)NFOŚiGW będzie udzielał dopłat do leasingu elektryków (28 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony