Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Jak korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

   Powrót       18 października 2023       Energia   

Ulga termomodernizacyjna w PIT polega na odliczeniu od podstawy podatku wydatków na inwestycje, które zmniejszą zużycie energii w domu jednorodzinnym. Chodzi m.in. o wydatki na pompę ciepła, kolektory słoneczne wraz z osprzętem i panele PV.

Zasady skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647, z późn. zm.).

Kto może skorzystać z odliczenia?

Ulga jest dedykowana właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego, także w zabudowie bliźniaczej. Dotyczy już wybudowanej nieruchomości. Podatnicy, którzy dopiero budują dom, nie mogą skorzystać z ulgi.

Ulga umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z inwestycją termomodernizacyjną, które zostaną zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Niezrealizowanie inwestycji termomodernizacyjnej w okresie 3 lat oznacza konieczność zwrotu ulgi, czyli doliczenie kwot wcześniej odliczonych do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął termin 3 lat.

Wysokość ulgi i jej udokumentowanie

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Podatnik może zatem wykorzystać tę kwotę na kilka materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług (o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług). Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Kiedy dokonać odliczenia?

Odliczenia podatnik powinien dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach. Nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę należy odliczyć w zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub
 • dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie wydatki można odliczyć?

Wykaz materiałów budowlanych i usług, które można odliczyć w ramach omawianej ulgi zawiera rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 21 grudnia 2018 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 273, z późn. zm.). Są to między innymi wydatki na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • pompę ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarkę okienną i drzwiową, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe,
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją inwestycji termomodernizacyjnej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kolektora słonecznego.

Wątpliwości budzi to, czy można skorzystać z ulgi, gdy instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym. Odpowiedź? W takim wypadku można skorzystać z ulgi, bo służy ona budynkowi jednorodzinnemu.

Odliczeń ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28. Do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O.

O innym wsparciu na wymianę źródeł ciepła i inwestycję w pompy ciepła w ramach programów „Ciepłe mieszkanie” i „Moje ciepło” pisaliśmy w artykułach:

Dziś rusza 2. edycja programu Ciepłe Mieszkanie

Będą duże dotacje do pomp ciepła w nowych domach. NFOŚiGW wkrótce ogłosi nabór w programie „Moje Ciepło”

 

Autor tekstu: Aneta Mościcka, dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Koszt wojennych emisji GHG to prawie 10 mld dolarów. Klimatyczne konsekwencje inwazji (26 lutego 2024)Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Patrzmy w przyszłość przez pryzmat efektywnych energetycznie budynków (14 lutego 2024)Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach. Są środki, ale i bariery (14 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony