Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

UNEP: Krajowe zobowiązania redukcji emisji są niewystarczające

Jeśli do roku 2030 nie uda się wypełnić luki emisyjnej, utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury „znacznie poniżej 2 st. C” będzie nieosiągalne – wynika z raportu agendy ONZ ds. środowiska (UNEP) „2018 Emissions Gap Report”.

   Powrót       28 listopada 2018       Ryzyko środowiskowe   

Opublikowany na kilka dni przed rozpoczęciem 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu raport „2018 Emissions Gap Report(1)” Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) podejmuje temat tzw. luki emisyjnej. Raport ocenia najnowsze badania naukowe dotyczące obecnych i przyszłych emisji gazów cieplarnianych oraz porównuje je z poziomami ich redukcji, jakie poszczególne państwa zobowiązały się osiągnąć w ramach krajowych działań (tzw. NDC), stanowiących podstawę Porozumienia Paryskiego. W publikacji analizuje się również wkład polityki fiskalnej, rolę innowacji oraz działań niepublicznych.

Niewystarczające zobowiązania

Po trzyletnim okresie stabilizacji globalna emisja gazów cieplarnianych osiągnęła w 2017 r. rekordowy poziom 53,5 gigaton ekwiwalentu dwutlenku węgla (GtCO2e). Zgodnie z przewidywaniami autorów raportu, aby utrzymać wzrost średniej globalnej temperatury poniżej poziomu 2 lub 1,5 st. C, światowe emisje gazów cieplarnianych w 2030 r. muszą zostać zmniejszone o około 25 proc. (dla utrzymania poziomu 2 st. C) i 55 proc. (dla utrzymania poziomu 1,5 st. C). Jak podają autorzy raportu, obecne zobowiązania NDC są niewystarczające. Szacuje się, że realizacja zobowiązań obniży globalną emisję gazów cieplarnianych w 2030 r. jedynie o 6 GtCO2e.

Luka emisyjna występująca między poziomami emisji, jakie będą mieć miejsce przy realizacji obecnych zobowiązań krajowych, a tymi, które są niezbędne dla utrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie poniżej 2 st. C, wynosi 13 do 15 GtCO2e. W przypadku zahamowania wzrostu temperatury poniżej 1,5 st. C luka ta wzrasta do 29-32 GtCo2e.

Zwiększona emisja oraz niewystarczające zobowiązania skutkować mogą trudnościami w wypełnieniu luki emisyjnej. Jak wnioskują autorzy raportu, narody muszą zwiększyć swoje zobowiązania trzykrotnie, aby osiągnąć cel 2 st. C (z 66 proc. prawdopodobieństwem) oraz pięciokrotnie, aby osiągnąć rekomendowany przez IPCC cel 1,5 st. C (z małym przekroczeniem).

Wzrost globalnej temperatury o 3 st. C

Kontynuacja obecnych trendów doprowadzić ma do wzrostu średniej globalnej temperatury, w stosunku do epoki przedindustrialnej, o nawet 3 st. C do końca wieku. Mimo drastycznych scenariuszy nadal istnieje możliwość spełnienia wyznaczonych celów. Z raportu jasno wynika jednak, że potrzeba drastycznych, szeroko zakrojonych działań, jeszcze nie została zauważona.

Polityka fiskalna kluczem do sukcesu

Szacunki dotyczące technicznych możliwości wypełnienia luki emisyjnej wskazują, że globalne emisje mogłyby zostać zmniejszone nawet o 33 GtCO2e. Uwzględnienie szeregu nowych działań łagodzących zwiększyłoby ten potencjał do nawet 38 GtCO2e. Według autorów raportu kluczową rolę w dążeniu do gospodarki zeroemisyjnej odegra polityka fiskalna, a także innowacje i działania sektora prywatnego.

- Kiedy rządy przyjmą środki polityki fiskalnej, dzięki którym będą subsydiować niskoemisyjne alternatywy oraz opodatkują paliwa kopalne, będą mogły stymulować właściwe inwestycje w sektorze energetycznym i znacznie zmniejszać emisję dwutlenku węgla - powiedział Jian Liu, główny naukowiec UN Environment. - Gdyby wszystkie subsydia na paliwa kopalne zostały wycofane, globalna emisja dwutlenku węgla mogłaby zostać zmniejszona nawet o 10 proc. do roku 2030 - dodał.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Raport Programu Środowiskowego ONZ:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/5839-2018-emissions-gap-report.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

106,6 g CO2/km. Średnia emisyjność samochodów spada dzięki elektrykom? (14 czerwca 2024)Nawet 100 GW mocy zainstalowanych fotowoltaiki? Głosy o drodze do neutralności klimatycznej (29 maja 2024)Tytoń, rtęć, produkty biobójcze i drony mają zostać objęte wzmocnionym nadzorem (15 maja 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony