Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Uwagi samorządowców do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030

   Powrót       02 lutego 2022       Zrównoważony rozwój   

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza (UMP) przedstawiła swoje szczegółowe uwagi do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM), opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Uwagi te zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez MFiPR konsultacji.

Więcej na temat projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 pisalismy tutaj.

W przesłanych do MFiPR uwagach UMP podkreśla, że zawarta w projekcie KPM diagnoza sytuacji polskich miast oraz większość z proponowanych w tym dokumencie rozwiązań należy ocenić pozytywnie. Jednocześnie UMP zwraca uwagę na istotne braki projektu KPM, a także na jego niespójność z bieżącą polityką realizowaną przez rząd i poszczególne jego ministerstwa. UMP zwraca też uwagę na ważne dla miast tematy, które w projekcie KPM zostały albo całkowicie pominięte, albo potraktowane pobieżnie. W szczególności dotyczy to takich – ważnych dla miast – tematów, jak narastający kryzys demograficzny, wyzwania związane z migracjami, także tymi wywołanymi przez zmiany klimatyczne, transformację energetyczną, uwzględniającą konieczność zapobiegania ubóstwu energetycznemu czy przyszłość miast w erze cyfrowej.

W ocenie UMP poważną wadą projektu KPM jest i to, że dokument ten skupia się na miastach „w ich granicach administracyjnych”. Tymczasem rozwiązanie wielu problemów diagnozowanych jako „miejskie” nie jest możliwe bez podjęcia działań na otaczających je terenach, w tym wiejskich, do których dokument właściwie się nie odnosi.

UMP zwraca także uwagę, że zawarte w projekcie KPM propozycji nie sposób oceniać w oderwaniu od bieżących działań administracji rządowej. - Te idą często „w poprzek” propozycjom zawartym w KPM 2030 i mogą w znacznym stopniu utrudnić realizację jej celów. Takimi przykładami są m.in obniżanie poziomu dochodów własnych jst, które z pewnością nie przyczyni się do poprawy zdolności inwestycyjnych miast (wyzwanie IX w KPM) oraz rozluźnienie nadzoru organów budowlanych i planistycznych nad powstawaniem nowej zabudowy mieszkalnej, które nie pomoże w niwelowaniu procesów chaotycznej suburbanizacji (wyzwanie II) – czytamy w przesłanych do MFiPR uwagach.

W ocenie Unii Metropolii Polskich poprawy wymagają także te zapisy projektu KPM, które dotyczą samego procesu wdrażania tego dokumentu w życie i jego późniejszej realizacji, co przejawia się m.in. w marginalizowaniu udziału samorządów i reprezentujących samorządy wszystkich poziomów ogólnopolskich organizacji samorządowych w tym procesie. Zwłaszcza, że to władze samorządowe będą bezpośrednio odpowiedzialne za wdrażanie rozwiązań zawartych bezpośrednio w KPM lub przygotowanych w oparciu o jej zapisy. - Dlatego też przedstawiciele władz miejskich powinni na równych prawach z przedstawicielami resortów brać udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych wynikających z zapisów KPM. Regulacje te będą miały daleko idące skutki w zarządzaniu miastami, dlatego powinny być przygotowywane w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, w oparciu o ich doświadczenie w poszczególnych obszarach tematycznych. Pozwoli to nie tylko na podniesienie jakości przygotowanych regulacji, ale przede wszystkim umożliwi sprawniejsze wdrożenie zapisów poszczególnych ustaw w momencie ich wejścia w życie – czytamy w stanowisku Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Źródło: UMP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

World Cities Report 2022. Jaką przyszłość miast przewidują eksperci? (01 lipca 2022)Droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez OZE (30 czerwca 2022)Silne partnerstwa szansą na zbudowanie zielonej potęgi Polski na Bałtyku (23 czerwca 2022)Założenia zrównoważonego rozwoju przekładają się na działania funkcjonalne w 48% firm w Polsce (21 czerwca 2022)Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport podsumowuje postępy ostatnich pięciu lat (20 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony