Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Poszerzenie unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych

   Powrót       02 sierpnia 2022       Ryzyko środowiskowe   

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 2022/1203 z dnia 12 lipca 2022 r. zaktualizowana została lista inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii(1).

Niektóre z 22 gatunków obcych, które właśnie znalazły się na liście unijnej, występują już w Polsce w środowisku: dławisz okrągłolistny, sumik karłowaty, czy rdest wielokłosowy lub są przetrzymywane w hodowli m.in.: dławisz okrągłolistny, gambuzja kropkowana, gambuzja pospolita, lancetogłów królewski, pistia rozetkowa, przydenka żebrowata.

Aktualizacja listy UE dla większości gatunków wejdzie w życie 2 sierpnia br., a w przypadku kilku gatunków 2 sierpnia 2024 r. (pistia rozetkowa, platana szponiasta, przydenka żebrowata) i 2 sierpnia 2027 r. (dławisz okrągłolistny).

Co zrobić gdy mam IGO, które zostały dodane na listę unijną?

  • zwierzęta domowe

Sytuacja ta dotyczyć będzie przede wszystkim lancetogłowa królewskiego. Ustawa o gatunkach obcych przewiduje 6 miesięcy od umieszczenia gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii na złożenie wniosku o zezwolenie na przetrzymywanie zwierzęcia.

Wobec tego w przypadku IGO, które z dniem 2 sierpnia br. zostały umieszczone na ww. liście, do 2 lutego 2023 r. należy:

  • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i przemieszczanie zwierzęcia albo
  • przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo
  • oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii oraz poinformować o tym w terminie 7 dni regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  • zapasy IGO

Sytuacja ta dotyczy IGO przetrzymywanych komercyjnie np. w sklepach zoologicznych czy szkółkach ogrodniczych. Posiadacz zapasu nabytego przed umieszczeniem gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii ma prawo bez zezwolenia:

  • do dwóch lat od umieszczenia gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii - przetrzymywać lub przemieszczać IGO w celu:

- sprzedaży lub przekazania podmiotom prowadzącym badania naukowe, prowadzącym ochronę ex situ, wykorzystującym IGO do celów medycznych, posiadającym stosowne zezwolenia;
- uśmiercenia zwierzęcia lub unieszkodliwienia rośliny;

  • przez rok od umieszczenia gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii - przetrzymywać lub przemieszczać IGO w celu sprzedaży lub przekazania podmiotom do celów niekomercyjnych, posiadającym stosowne zezwolenia na ich przetrzymywanie i przemieszczanie.

Posiadacz zapasu IGO powinien zapewnić przetrzymywanie i przemieszczanie zapasu IGO w obiekcie izolowanym oraz podejmować niezbędne środki w celu uniemożliwienia rozmnażania, rozprzestrzeniania się lub ucieczki IGO. Jeśli posiadacz zapasu IGO przez 2 lata nie sprzedał lub nie przekazał IGO, to jest zobowiązany poddać zwierzę uśmierceniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie lub roślinę unieszkodliwieniu, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenienie się tego zwierzęcia lub tej rośliny. Informację o uśmierceniu zwierzęcia lub unieszkodliwieniu rośliny należy przekazać do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni.

1 000 000 zł kary

Kto narusza przepisy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski popełnia przestępstwo lub wykroczenie i może zostać obciążony administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Czytaj: Polska w opałach? KE podejmie kroki ws. działań w zakresie gatunków inwazyjnych

Źródło: GDOŚ

Przypisy

1/ Pełna lista inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/12204-lista-IAS-UE-PL-poszerzona-2022.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport ONZ: Niemal połowa migrujących gatunków jest zagrożona wyginięciem (13 lutego 2024)Wiślane ekosystemy w niebezpieczeństwie. Systemy otwartego chłodzenia vs. ichtioplankton (19 grudnia 2023)ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (09 listopada 2023)60% globalnego PKB – oto prawdziwa wartość wody (17 października 2023)Nowy gatunek inwazyjny w Europie – mrówki ogniste (15 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony