Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.03.2023 26 marca 2023

Poszerzenie unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych

   Powrót       02 sierpnia 2022       Ryzyko środowiskowe   

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 2022/1203 z dnia 12 lipca 2022 r. zaktualizowana została lista inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii(1).

Niektóre z 22 gatunków obcych, które właśnie znalazły się na liście unijnej, występują już w Polsce w środowisku: dławisz okrągłolistny, sumik karłowaty, czy rdest wielokłosowy lub są przetrzymywane w hodowli m.in.: dławisz okrągłolistny, gambuzja kropkowana, gambuzja pospolita, lancetogłów królewski, pistia rozetkowa, przydenka żebrowata.

Aktualizacja listy UE dla większości gatunków wejdzie w życie 2 sierpnia br., a w przypadku kilku gatunków 2 sierpnia 2024 r. (pistia rozetkowa, platana szponiasta, przydenka żebrowata) i 2 sierpnia 2027 r. (dławisz okrągłolistny).

Co zrobić gdy mam IGO, które zostały dodane na listę unijną?

  • zwierzęta domowe

Sytuacja ta dotyczyć będzie przede wszystkim lancetogłowa królewskiego. Ustawa o gatunkach obcych przewiduje 6 miesięcy od umieszczenia gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii na złożenie wniosku o zezwolenie na przetrzymywanie zwierzęcia.

Wobec tego w przypadku IGO, które z dniem 2 sierpnia br. zostały umieszczone na ww. liście, do 2 lutego 2023 r. należy:

  • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i przemieszczanie zwierzęcia albo
  • przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo
  • oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii oraz poinformować o tym w terminie 7 dni regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  • zapasy IGO

Sytuacja ta dotyczy IGO przetrzymywanych komercyjnie np. w sklepach zoologicznych czy szkółkach ogrodniczych. Posiadacz zapasu nabytego przed umieszczeniem gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii ma prawo bez zezwolenia:

  • do dwóch lat od umieszczenia gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii - przetrzymywać lub przemieszczać IGO w celu:

- sprzedaży lub przekazania podmiotom prowadzącym badania naukowe, prowadzącym ochronę ex situ, wykorzystującym IGO do celów medycznych, posiadającym stosowne zezwolenia;
- uśmiercenia zwierzęcia lub unieszkodliwienia rośliny;

  • przez rok od umieszczenia gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii - przetrzymywać lub przemieszczać IGO w celu sprzedaży lub przekazania podmiotom do celów niekomercyjnych, posiadającym stosowne zezwolenia na ich przetrzymywanie i przemieszczanie.

Posiadacz zapasu IGO powinien zapewnić przetrzymywanie i przemieszczanie zapasu IGO w obiekcie izolowanym oraz podejmować niezbędne środki w celu uniemożliwienia rozmnażania, rozprzestrzeniania się lub ucieczki IGO. Jeśli posiadacz zapasu IGO przez 2 lata nie sprzedał lub nie przekazał IGO, to jest zobowiązany poddać zwierzę uśmierceniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie lub roślinę unieszkodliwieniu, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenienie się tego zwierzęcia lub tej rośliny. Informację o uśmierceniu zwierzęcia lub unieszkodliwieniu rośliny należy przekazać do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni.

1 000 000 zł kary

Kto narusza przepisy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski popełnia przestępstwo lub wykroczenie i może zostać obciążony administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 zł.

Czytaj: Polska w opałach? KE podejmie kroki ws. działań w zakresie gatunków inwazyjnych

Źródło: GDOŚ

Przypisy

1/ Pełna lista inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/12204-lista-IAS-UE-PL-poszerzona-2022.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy Ład dla zapylaczy. Kolejna inicjatywa obywatelska stanie się prawem UE (26 stycznia 2023)COP15 dla bioróżnorodności. Porozumienie Kunming-Montreal jak Paryskie? (20 grudnia 2022)Co z szerszeniem azjatyckim? Jak jeden gatunek zawojował pół Europy (16 grudnia 2022)Rozpoczął się COP ws. bioróżnorodności. Celem przyjęcie globalnych ram ochrony przyrody (07 grudnia 2022)Nowe obowiązki gmin ws. gatunków inwazyjnych. Jest projekt rozporządzenia (26 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony