Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Społeczność UJ zawiązała inicjatywę w reakcji na kryzys klimatyczny

   Powrót       20 stycznia 2021       Ryzyko środowiskowe   

Społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiązała inicjatywę KlimatUJ. To reakcja na kryzys klimatyczno-ekologiczny. Pracownicy naukowi i studenci przedstawili władzom uczelni petycję, w której domagają się przyjęcia strategii klimatycznej.

- Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej – piszą o sobie osoby zrzeszone wokół inicjatywy KlimatUJ.

Przedstawiciele oddolnej proklimatycznej inicjatywy przygotowali petycję, którą już przedstawili władzom uczelni. Dokument podpisało 1052 studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych UJ. W ocenie autorów petycji, kryzys klimatyczno-ekologiczny jest największym wyzwaniem w dziejach ludzkości, a antropogeniczny wpływ na jego genezę i narastanie nie budzi wątpliwości wśród ekspertów.

UJ instytucją neutralną węglowo

Wśród najważniejszych działań, których wprowadzenia do stycznia 2022 r. domagają się aktywiści, wymieniane są m.in.: wyznaczenie terminu, w którym Uniwersytet Jagielloński stanie się instytucją neutralną węglowo i utworzenie planu, który umożliwi jak najszybsze osiągnięcie tego celu; stworzenie międzywydziałowej grupy ekspertów, którzy będą szerzyć rzetelne informacje o stanie ekosystemu i klimatu; włączenie do programów nauczania otwartych zajęć poświęconych trwającemu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu; przeprowadzenie audytu energetycznego w UJ.

Postulaty zawarte w petycji aktywiści - prof. Katarzyna Jasikowska, Agnieszka Kowalczyk, Dorota Łanoszka oraz Małgorzata Śliż - przedstawili władzom uczelni: (rektorowi prof. Jackowi Popielowi, prorektorom prof. Armenowi Edigarianowi i prof. Jarosławowi Górniakowi oraz kanclerz Monice Harpuli).

Czytaj też: Naukowców niepokoi niezwykle szybkie tempo zmian klimatu

Inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem władz UJ, które podkreśliły, że niektóre działania zostały już wdrożone, np. wyeliminowano plastikowe opakowania, pojemniki i sztućce z zamówień dotyczących obsługi spotkań organizowanych przez administrację uczelni. Zdaniem władz uczelni potrzebne są szerokie konsultacje przed opracowaniem strategii klimatycznej dla uczelni. Władze biorą pod uwagę możliwość utworzenia przy Wydziale Biologii nowego organu – rady klimatycznej, eksperckiego gremium, które zajmowałoby się zarządzaniem uczelnią w sposób zrównoważony.

Przy Instytucie Socjologii UJ powstał adresowany do wszystkich studentów kurs, który obejmuje serię wykładów o tematyce ochrony klimatu. Z powodu pandemii odbywają się one w formie online: www.socjologia.uj.edu.pl/klimatuj. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wycieki z gazociagów Nord Stream a klimat. Komentarze ekspertów (30 września 2022)Przedsiębiorstwa wod-kan w grupie podmiotów wrażliwych? Jest wniosek w tej sprawie (28 września 2022)W biopaliwach nowe otwarcie? (27 września 2022) Granty dla młodych innowatorów sektora OZE w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy (26 września 2022)Wsparcie dla zwiększenia udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych na rynku gazu (23 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony