Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Doroczny raport URE o małych instalacjach OZE. Biogaz zaraz za fotowoltaiką

W 2022 r. URE odnotował rekordową moc w małych instalacjach OZE. Częściowo to kwestia definicji – po raz pierwszy liczono instalacje do 1 MW. W czołówce wytwarzania fotowoltaika (4,6 TWh), potem biogaz (1,4 TWh) oraz wiatr (0,4 TWh).

   Powrót       09 maja 2023       Energia   

Na stronach Urzędu Regulacji Energetyki (URE) pojawił się raport o wytwarzaniu energii elektrycznej w małych instalacjach OZE w 2022 roku. Prezes URE prowadzi ich rejestr, który jest podstawą opublikowanych statystyk. Jak podano, na rekordowe wyniki wpłynęła nie tylko dynamika rynku, ale i zmiana definicji małej instalacji OZE (patrz: ramka). Do rejestru weszły instalacje z przedziału 0,5-1 MW, które uprzednio były objęte obowiązkiem uzyskania koncesji.

Moc zainstalowana

Całkowita moc zainstalowana przekroczyła w 2022 r. pułap 3 GW. To znaczny wzrost w stosunku roku wcześniejszego - na koniec 2021 r. był to 1 GW.  Tort ten podzielić można na następujące, wcale nie jednorodne kawałki:

Definicja MIOZE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod pojęciem małej instalacji należy rozumieć instalację o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. Do końca 2021 r. do rejestru wytwórców małej instalacji wliczano natomiast instalacje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 MW.

Źródło: URE

  • 2 491,873 MW w fotowoltaice
  • 403,320 MW w źródłach wiatrowych
  • 97,233 MW w hydroenergii
  • 75,110 MW w biogazie
  • 4,607 MW w źródłach wykorzystujących biomasę.

Kto produkuje najwięcej energii OZE?

Odpowiadało to znaczącemu przyrostowi produkcji - z 532 GWh do 6,7 TWh. Liczba wytwórców wzrosła niemal o 90% (z 1292 do 2448), a zarejestrowanych instalacji – o 120% (z 1932 do 42259).

Prym wiedzie fotowoltaika. Stanowiła nie tylko 70% zarejestrowanych jednostek, ale i odpowiadała za 69% całej energii wytworzonej w małych instalacjach (dokładnie 4,6 TWh). Drugie miejsce przypadło biogazowniom, które wytworzyły 20% energii (1,4 TWh). Trzecie miejsce i 6% produkcji zajęły instalacje wiatrowe. Małe elektrownie wodne pokryły 4% wytworzonej energii. Pozostałe 0,11% to źródła biomasowe, które, choć mają duży udział w generalnym polskim bilansie OZE, w MIOZE stanowią margines (zarówno pod kątem wytwarzania, jak i liczby instalacji – jest ich osiem).

Wytwarzanie a sprzedaż

URE w raporcie podsumowuje też ile z wytworzonej energii zostało sprzedane sprzedawcy zobowiązanemu. Tu największy udział sprzedaży do produkcji mają instalacje wiatrowe (96%), a po nich – wykorzystujące hydroenergię (78%). Dalej jest fotowoltaika (ponad 40%), biomasa (34%). Najmniejszy udział sprzedanej do wyprodukowanej energii miały źródła biogazowe (niespełna 8%). Jeśli jednak spojrzeć pod kątem całego sprzedanego wolumenu najwięcej energii do sprzedawcy zobowiązanego trafiło z instalacji najliczniejszych, czyli fotowoltaicznych.

Zestawiając dane z rokiem poprzednim, można zauważyć znaczny wzrost produkcji energii elektrycznej w instalacjach biogazowych, która wzrosła niemal 8-krotnie (sprzedaż wzrosła ponad 2-krotnie). Ten rok może przynieść silne zainteresowanie tą technologią, także w mniejszych instalacjach.

O nowych perspektywach dla biogazowni w naszym najnowszym Temacie Miesiąca: Biogaz w Polsce 2023.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pozytywna decyzja GDOŚ dla elektrowni jądrowej (22 września 2023)NGO: Nie palmy drzew w elektrowniach. Dalszy ciąg kontrowersji wokół biomasy leśnej (06 września 2023)Opublikowano ustawę o odnawialnych źródłach energii (05 września 2023)IRENA: Konkurencyjność OZE stale rośnie, w szczególności w dobie kryzysu energetycznego (01 września 2023)DSR – bezpieczeństwo, zysk, oszczędność energii (30 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony