Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Technolog w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Prospreco Polska sp. z o.o.
Systemy kogeneracyjne na biogaz i gaz ziemny Centrum Elektroniki Stosowanej CES

Urządzenia mobilne włączone w zakres dyrektywy ws. ekoprojektu?

a+a-    Powrót       25 maja 2018       Zrównoważony rozwój   

Posłowie chcą, by dyrektywa ws. ekoprojektu(1) obejmowała nie tylko kryteria energooszczędności urządzeń, takich jak lodówki czy kuchenki, ale także możliwości ich naprawy i recyklingu. W projekcie sprawozdania posłowie wzywają Komisję Europejską do włączenia nowych produktów w zakres obowiązywania dyrektywy w sprawie ekoprojektu, która ma na celu zwiększenie wydajności energetycznej urządzeń, takich jak komputery, piece czy kuchenki już na etapie projektowania.

Uwzględnienie kwestii recyklingu

Przeciętny konsument w Europie nabywa nowy telefon komórkowy co dwa lata. By zminimalizować negatywny wpływ na środowisko(2), Parlament Europejski chce, by ekoprojekt dotyczył także telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. To pomoże nie tylko w podniesieniu ich wydajności energetycznej, ale także zapewni, że rzadko występujące metale(3) stosowane do ich produkcji będą recyklingowane częściej niż do tej pory, telefony będą lepiej zaprojektowane, a baterie łatwo wyjmowalne i wymienialne.

W sprawozdaniu wzywa się też, by dyrektywa w sprawie ekoprojektu wykroczyła poza wymagania związane z efektywnością energetyczną i uwzględniała w większym stopniu kwestie związane ze składem, trwałością, możliwością demontażu, naprawy i recyklingu produktów. Miałoby to ułatwić przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której materiały i produkty są ponownie używane, naprawiane i recyklingowane tak długo, jak to możliwe.

Walka z celowym skracaniem cyklu życia prduktów

To nie pierwsze sprawozdanie, w którym posłowie zachęcają do podbnych działań. W lipcu 2017 roku Parlament Europejski wezwał do ustanowienia standardów trwałości produktów, walki z tzw. „planowaną zużywalnością” (czyli projektowania produktów w taki sposób, żeby po określonym czasie przestały działać) oraz zapewnienia konsumentom więcej informacji o tym, ilu lat sprawnego działania urządzeń mogą oczekiwać.

Debata plenarna nad proponowanymi zmianami zaplanowana jest na środę, 30 maja, a głosowanie plenarne na czwartek, 31 maja.

Źródło: Parlament Europejski

Przypisy

1/ Niektóre produkty muszą spełniać minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, czyli tzw. wymogi ekoprojektu. Zanim produkt tego rodzaju zostanie wprowadzony na rynek UE, producent musi zagwarantować już na etapie projektu, że jest on zgodny z przepisami dotyczącymi ekoprojektu. Obecnie przepisy te obejmują produkty, które zużywają energię.2/ 80 proc. negatywnego wpływu na środowisko i 90 proc kosztów ponoszonych przez producenta powstaje na etapie projektowania produktów.3/ 1 – 5 proc. rzadko występujących metali, takich jak wolfram, kobalt, grafit, ind, wykorzystywanych w produkcji telefonów komórkowych poddaje się obecnie recyklingowi.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

GOZ a budownictwo, czyli jak zmniejszyć emisyjność sektora o 61 proc. (14 lipca 2020)Jaką rolę mógłby odegrać NFOŚiGW w nowym systemie ROP? (10 lipca 2020)Komisja środowiska za włączeniem transportu morskiego do systemu ETS (08 lipca 2020)31 proc. plastiku z Europy trafia do oceanu (06 lipca 2020)Aby wcielić w życie ideę bottle-to-bottle trzeba więcej i dobrej jakości surowca. Masz na to wpływ! (03 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony