Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Urządzenia mobilne włączone w zakres dyrektywy ws. ekoprojektu?

   Powrót       25 maja 2018       Zrównoważony rozwój   

Posłowie chcą, by dyrektywa ws. ekoprojektu(1) obejmowała nie tylko kryteria energooszczędności urządzeń, takich jak lodówki czy kuchenki, ale także możliwości ich naprawy i recyklingu. W projekcie sprawozdania posłowie wzywają Komisję Europejską do włączenia nowych produktów w zakres obowiązywania dyrektywy w sprawie ekoprojektu, która ma na celu zwiększenie wydajności energetycznej urządzeń, takich jak komputery, piece czy kuchenki już na etapie projektowania.

Uwzględnienie kwestii recyklingu

Przeciętny konsument w Europie nabywa nowy telefon komórkowy co dwa lata. By zminimalizować negatywny wpływ na środowisko(2), Parlament Europejski chce, by ekoprojekt dotyczył także telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. To pomoże nie tylko w podniesieniu ich wydajności energetycznej, ale także zapewni, że rzadko występujące metale(3) stosowane do ich produkcji będą recyklingowane częściej niż do tej pory, telefony będą lepiej zaprojektowane, a baterie łatwo wyjmowalne i wymienialne.

W sprawozdaniu wzywa się też, by dyrektywa w sprawie ekoprojektu wykroczyła poza wymagania związane z efektywnością energetyczną i uwzględniała w większym stopniu kwestie związane ze składem, trwałością, możliwością demontażu, naprawy i recyklingu produktów. Miałoby to ułatwić przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której materiały i produkty są ponownie używane, naprawiane i recyklingowane tak długo, jak to możliwe.

Walka z celowym skracaniem cyklu życia prduktów

To nie pierwsze sprawozdanie, w którym posłowie zachęcają do podbnych działań. W lipcu 2017 roku Parlament Europejski wezwał do ustanowienia standardów trwałości produktów, walki z tzw. „planowaną zużywalnością” (czyli projektowania produktów w taki sposób, żeby po określonym czasie przestały działać) oraz zapewnienia konsumentom więcej informacji o tym, ilu lat sprawnego działania urządzeń mogą oczekiwać.

Debata plenarna nad proponowanymi zmianami zaplanowana jest na środę, 30 maja, a głosowanie plenarne na czwartek, 31 maja.

Źródło: Parlament Europejski

Przypisy

1/ Niektóre produkty muszą spełniać minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, czyli tzw. wymogi ekoprojektu. Zanim produkt tego rodzaju zostanie wprowadzony na rynek UE, producent musi zagwarantować już na etapie projektu, że jest on zgodny z przepisami dotyczącymi ekoprojektu. Obecnie przepisy te obejmują produkty, które zużywają energię.2/ 80 proc. negatywnego wpływu na środowisko i 90 proc kosztów ponoszonych przez producenta powstaje na etapie projektowania produktów.3/ 1 – 5 proc. rzadko występujących metali, takich jak wolfram, kobalt, grafit, ind, wykorzystywanych w produkcji telefonów komórkowych poddaje się obecnie recyklingowi.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy będą zmiany unijnych przepisów dot. trwałych zanieczyszczeń organicznych? (09 kwietnia 2021)Jest projekt rozporządzenia ws. kosztów cyklu życia budynków (08 kwietnia 2021)Oznakowanie, które nie pozwala pomylić się, do którego kosza powinno trafić opakowanie (31 marca 2021)Niemal 850 tys. zł z NFOŚiGW na badania. Celem bezodpadowe przetwarzanie odpadów polimerowych (31 marca 2021)Strategia UE w zakresie chemikaliów zatwierdzona przez Radę (19 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony