Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Szykuje się antidotum na bolączki Zachemu czy Boruty. Idą zmiany legislacyjne

W I kwartale 2022 r. ma zostać przyjęty projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. To pierwsze przepisy, adresujące problem bomb ekologicznych na newralgicznych obszarach. Ma powstać ich lista.

   Powrót       18 listopada 2021       Odpady   

Celem specustawy(1) jest usunięcie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wybranych wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych (w tym eliminacja lub zabezpieczenie odpadów zagrażających środowisku oraz oczyszczenie zanieczyszczonych terenów).

- Pomimo istnienia przepisów w zakresie właściwego składowania odpadów oraz usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych na terenie kraju, sygnalizowane są problemy związane z obecnością odpadów niebezpiecznych, zgromadzonych w przeszłości, w sposób stwarzający zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Cztery dawne zakłady na celowniku

Pomysłodawcy projektu zaznaczają, że ustawa powinna być opatrzona załącznikiem z listą wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, które wymagają odpowiednich działań zaradczych. Uwaga będzie poświęcona głównie terenom “starych miejsc deponowania odpadów”, tj. dawnym Zakładom Chemicznym “Zachem” w Bydgoszczy, Zakładom Chemicznym “Organika-Azot” w Jaworznie, byłym Zakłądom Chemicznym “Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach i Zakładom Przemysłu Barwników “Boruta” w Zgierzu.

- Skutkiem obecności odpadów niebezpiecznych w środowisku mogą być emisje substancji do wód powierzchniowych i podziemnych, emisje substancji do powietrza, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi, a finalnie również zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego - wyjaśniają twórcy projektu.

Projekt działań po stronie samorządowców

Specustawa oznacza też nowości dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jeśli przepisy wejdą w życie, włodarze będą zobowiązani m.in. do podjęcia kroków na rzecz poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym poprzez sporządzenie projektu przyszłych działań i listy nieruchomości, których zajęcie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. W wykazie prac legislacyjnych określono, że specustawa miałaby umożliwić lokalnym władzom wywłaszczanie lub czasowe zajmowanie nieruchomości na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym.

Poprawa stanu środowiska ma być finansowana przez Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Narodowy (lub wojewódzki) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze środków własnych gmin.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych UD312
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r209559,Projekt-ustawy-o-wielkoobszarowych-terenach-zdegradowanych.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opublikowano projekt nowelizacji systemu SENT (26 września 2023)Policja rozbiła "mafię śmieciową" na Śląsku (13 września 2023)Droga do usunięcia nielegalnych odpadów. Doświadczenia gminy Żory (24 sierpnia 2023)43 mln zł na likwidację składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie (22 sierpnia 2023)Gmina Brojce: Dotacja na likwidację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (08 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony