Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2022 03 grudnia 2022

Dodatek węglowy - będzie ciąg dalszy

   Powrót       29 sierpnia 2022       Energia   

W pierwszym spotkaniu informacyjnym online 25 sierpnia br. wzięło udział 1200 osób(1). Ustalono, że będą kolejne spotkania, ustawa zostanie znowelizowana, a na stronie internetowej resortu klimatu i środowiska pojawi się "podręcznik" dla gmin

W spotkaniu online, które miało służyć wyjaśnieniu licznych wątpliwości samorządowych związanych z przyjmowaniem przez gminy wniosków o wypłatę dodatku węglowego, wzięło udział 1200 osób. Tak duże zainteresowanie udziałem w spotkaniu pokazuje, z jak wielkimi problemami i wątpliwościami dotyczącymi realizacji ustawy o dodatku węglowym borykają się miasta i gminy.

Czytaj: Jak będzie wyglądał wniosek o dodatek węglowy? Jest wzór

Spotkanie prowadził Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji. Ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska uczestniczyli w nim Aleksandra Świderska, zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu wraz z naczelnikami w tym departamencie: Anną Bednarską oraz Jakubem Cyganem.

Zaznaczyli, że ustawa o dodatku węglowym oraz kolejny, już przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mają zapewnić wsparcie dla gospodarstw domowych ogrzewanych innymi niż gaz i węgiel źródłami energii, czyli np. pelletem, drewnem, LPG czy olejem opałowym.

- Wsparcie winno być zróżnicowane w zależności od źródła ogrzewania – wyjaśniała dyrektor Świderska.

Ogrom wyzwań

Jednocześnie przyznała, że największym problemem, który zaskoczył stronę rządową jest ogromna skala „magicznego” zwiększenia liczby gospodarstw domowych w Polsce, uprawnionych do dodatku węglowego. Przypomnijmy, że wynosi on 3 tysiące zł. Zdaniem przedstawicieli resortu klimatu i środowiska, gminy dysponują narzędziami pozwalającymi zweryfikować, które gospodarstwa są uprawnione do otrzymania dodatku. Wyjaśniali, że liczy się miejsce faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania obywatela, że dodatek przysługuje na jeden dom (nawet, jeśli właściciel ma kilka nieruchomości). Z kolei przedstawiciele gmin postulowali, by zastosować definicję gospodarstwa domowego z ustawy o pomocy społecznej, co pozwoli uniknąć wielu nadużyć.

Ze względu na ogromną liczbę pytań ustalono, że po ich analizie na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostanie umieszczony "podręcznik" dla gmin zawierający odpowiedzi na pytania.

Ustalenia - nowelizacja, odpowiedzi, spotkania

Ustalono, że konieczna będzie zmiana ustawy, choćby w celu wydłużenia z 30 do 60 dni terminu na wypłatę dodatku przez gminę.

Ustalono też, że odbędą się kolejne spotkania rządowo-samorządowe w sprawie dodatku węglowego, gdyż na szereg pytań samorządowcy nie usłyszeli odpowiedzi.

Na początku przyszłego tygodnia ma się spotkać w stosunkowo niewielkim gronie zespół roboczy, który punkt po punkcie omówi problematyczne kwestie. Mają w nim wziąć udział po stronie samorządowej przedstawiciele gmin - praktycy realizujący te zadania, a po stronie rządowej: przedstawiciele resortu klimatu i środowiska, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odpowiedzialni za Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (jako że o przyjęciu wniosku decyduje wcześniejsze złożenie deklaracji do CEEB o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynku) oraz wojewodów, którzy będą przekazywali gminom dotacje na wypłatę dodatków.

Osobne spotkanie w gronie samorządowym zostanie zorganizowane w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk radzenia sobie z problemami związanymi z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatków węglowych.

Źródło: ZMP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ponieważ zainteresowanie wyjaśnieniami projektodawców ustawy było ogromne, ZMP informuje, że spotkanie zostało nagrane i można je odsłuchać na Facebooku Związku Miast Polskich:
https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dotacje na termomodernizację budynków wielorodzinnych w modelu ESCO. Dla kogo i jak? (29 listopada 2022)Formuła PPP/ESCO sposobem na efektywne przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w samorządach (29 listopada 2022)Przepis na modernizację budynku korzystną dla środowiska i zdrowia? Najpierw ocieplenie, potem wymiana kotła (17 listopada 2022)Dlaczego powinniśmy dbać o torfowiska? (16 listopada 2022)Rozporządzenie ws. obliczania limitu ceny energii zatrzyma rozwój OZE? Apel BBC (14 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony