Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Opublikowano ustawę o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego S.A.

Ustawa powołuje specjalny fundusz, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie społecznej dot. transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Wsparcie finansowe będzie udzielane w szczególności mikroprzedsiębiorcom i MŚP.

   Powrót       03 lutego 2023       Zrównoważony rozwój   
Śląsk

30 stycznia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz. U. 2023 poz. 203).

Prezydent podpisał ustawę 23 stycznia br. W informacji prasowej Kancelarii Prezydenta RP przypomniano powody, dla których ta ustawa powstała. - W zawartej przez Rząd RP z przedstawicielami związków zawodowych w dniu 28 maja 2021 r. Umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, ustalono powołanie specjalnego Funduszu Transformacji Śląska, którego celem będzie skoordynowanie transformacji terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją województwa śląskiego – pisała Kancelaria Prezydenta.

Nowa ustawa ustanawia Fundusz, będący „spółką realizującą misję publiczną”. Określa ona:

 1. cel działania Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach,
 2. instrumenty służące realizacji celu Funduszu;
 3. organizację Funduszu.

Transformacja. Jak ją rozumieć i jaki otrzymała limit wydatków z budżetu państwa?

- Celem działania Funduszu jest wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego oraz podmiotów, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium województwa śląskiego lub poza jego terytorium – zapewniono w ustawie. Jak dalej wyjaśniono, transformację województwa śląskiego rozumie się jako „działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego, oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki tego województwa, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów”. Swój cel Fundusz będzie realizował za pomocą Strategii Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, opracowywanej przez Zarząd na okres co najmniej 5 lat (z możliwością wprowadzania zmian).

Fundusz będzie udzielał wsparcia finansowego, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom. W ustawie wskazano, że wsparcie finansowe przeznacza się na:

 1. inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;
 2. ochronę środowiska;
 3. badania, rozwój i innowacje;
 4. szkolenia i doradztwo;
 5. rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych;
 6. zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi;
 7. przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;
 8. infrastrukturę szerokopasmową;
 9. kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 10. infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
 11. infrastrukturę lokalną;
 12. infrastrukturę transportu lotniczego i infrastrukturę krytyczną portów lotniczych.

Natomiast przychodami Funduszu mogą być dotacje podmiotowe, dotacje celowe i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki ze źródeł zagranicznych.

W ustawie wskazano maksymalne limity wydatków z budżetu państwa przeznaczone na jej realizację w kolejnych latach:

 1. 2023 r. – 0 zł;
 2. 2024 r. – 100 000 000 zł;
 3. 2025 r. – 100 000 000 zł;
 4. 2026 r. – 100 000 000 zł;
 5. 2027 r. – 100 000 000 zł;
 6. 2028 r. – 100 000 000 zł;
 7. 2029 r. – 100 000 000 zł;
 8. 2030 r. – 100 000 000 zł;
 9. 2031 r. – 50 000 000 zł;
 10. 2032 r. – 50 000 000 zł.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)Komisja Europejska zaproponowała założenia reformy rynku energii elektrycznej (16 marca 2023)Rosnące wykorzystanie surowców oddala nas od GOZ. Na ile „okrągła” jest światowa gospodarka? (16 marca 2023)Nie ma zielonej transformacji? Nie ma kredytu! Ten mechanizm już działa (15 marca 2023)43% zatrudnionych w Luneos (sektor OZE) to kobiety (08 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony