Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Ustawa łagodząca zasadę 10H w wykazie prac legislacyjnych

Ustawa odległościowa wpłynie na przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Dłuższe będą m.in. terminy na konsultacje społeczne. Przy dobrych wiatrach, pierwsze gotowe do aukcji projekty wiatrowe mogą pojawić się jeszcze w 2022 r.

   Powrót       22 kwietnia 2021       Energia   

20 kwietnia br. w wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw(1). Jej przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na bieżący kwartał.

Projekt jest wyczekiwanym przez branżę wiatrową dokumentem, a jego zapowiedzi pojawiały się już od lipca ub. roku. Informacje w wykazie są w większości spójne z wcześniejszymi doniesieniami.

Zasada 10H teoretycznie zostaje utrzymana, ale będzie możliwe jej złagodzenie na mocy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub jego zmiany(2). Zmiana nie musi obejmować całego zasięgu wyznaczonego dziesięciokrotnością wysokości siłowni wiatrowej, ale ma odnosić się do zasięgu jej oddziaływania. - MPZP będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem określonej w projekcie nowelizacji bezwzględnej minimalnej odległości bezpieczeństwa – czytamy w wykazie. Co ważne, zasada będzie działała vice versa na nowo sytuowane budynki. Określanie takiej minimalnej odległości od zabudowań ma bazować na przeprowadzonej prognozie oddziaływania na środowisko (włączając w to wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców). Prognoza będzie wykonywana w ramach dedykowanego elektrowni wiatrowej MPZP lub jego zmiany.

Ostateczna odległość, jak pisaliśmy, będzie weryfikowana i zatwierdzana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji. Dodatkowo, minimum minimorum dla odległości od zabudowań będzie wyznaczone w ustawie.

Konsultacje społeczne mają być szersze. - Wydłużone zostaną terminy i doprecyzowane zasady dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko – czytamy.

Powstanie rejestr firm serwisowych

Ustawa ma wprowadzić dodatkowe obowiązki dot. Czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji kluczowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych. Cyklicznie ma być też prowadzona certyfikacja firm serwisowych (pod katem personelu i jego kompetencji oraz uprawnień). Dopuszczone do świadczenia usług firmy zostaną wpisane do dedykowanego rejestru, który powstanie na mocy ustawy. Sprawdzane będzie, czy eksploatujący elektrownię wiatrową korzysta z usług certyfikowanego serwisu.

Jak czytamy, „celem dokonywanej zmiany przepisów jest ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania takiej infrastruktury, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji oraz zapewnienia pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców okolicznych terenów".

Pierwszy prąd z nowych inwestycji mógłby zasilić sieć elektroenergetyczną w 2024 r. - Zgodnie z obecną narracją, nowela ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ma zakończyć bieg legislacyjny i wejść w życie w połowie roku. Jeśli w tym terminie ustawa odległościowa zostanie złagodzona, pod koniec 2022 r. mogłyby pojawić się na tyle zaawansowane projekty, by wziąć udział w aukcjach, a pierwsza moc mogłaby popłynąć w 2024 r. (0,5-1 GW). Wiele jednak zależy od tego, jakie będą obowiązki i wymogi w procesie tworzenia inwestycji – mówi dla redakcji Piotr Czopek, dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Wykaz prac
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r62854081913,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-elektrowni-wiatrowych-.html
2/ Być może w Polsce sieć MPZP zagęści się dzięki tym nowym zasadom? Pokrycie kraju planami jest niewielkie, więcej w artykule:
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/wykorzystanie-danych-jedyna-metodo-zapanowania-nad-systemem-miejskim-5381.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Minister Moskwa: projekt zmiany ustawy odległościowej wymaga dalszego dialogu (16 września 2022)Czy polska nauka jest gotowa na rozwój offshore? (09 września 2022)Warszawa: Dzięki turbinom wiatrowym Ursynów zaoszczędził ponad 6 tys. zł (14 lipca 2022)Wiatraki wracają na ląd. Rząd przyjął nowy projekt ustawy odległościowej (06 lipca 2022)Zagraniczni gracze mogą zapewnić Polsce dynamiczny transfer technologii w branży offshore wind (01 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony