Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Nowe przepisy dla biogazowni rolniczych – ustawa z podpisem Prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod kolejnymi ustawami, wśród których znalazł się projekt regulacji wspierających rozwój biogazowni rolniczych w Polsce.

   Powrót       31 lipca 2023       Energia   

Podpis został złożony pod ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Wprowadza ona ułatwienia dla rozwoju projektów biogazowni rolniczych, a ich zakres zależy od lokalizacji inwestycji (gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), jej wielkości, podmiotu uprawnionego czy wykorzystywanych substratów.

Uproszczenia dotyczą też postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (do 45 dni od złożenia wniosku), a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej ma obowiązek wydać warunki przyłączenia dla inwestora w terminie 90 dni od złożenia wniosku o przyłączenie do sieci. Dotyczy to biogazowni rolniczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 2 MW. Ponadto wprowadza się ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu (dopuszczalne jest uzupełnianie wsadu do komory fermentacyjnej substratem pochodzącym z innych miejsc niż biogazownia) i produktu pofermentacyjnego (na zasadach zbliżonych do zasad przewidzianych dla nawozów naturalnych).

W ustawie definiuje się też, czym jest gospodarstwo rolne. Projekt odsyła do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz uzupełnia definicję w art. 2 pkt. 3 w ten sposób, że w skład gospodarstwa rolnego musi wchodzić zabudowa zagrodowa, a więc budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Warto też dodać, że prezydent podpisał – jak informowaliśmy na łamach Teraz-Środowisko.pl - ustawę wdrażającą reformę systemu planowania przestrzennego. Ustawa wejdzie w życie, z pewnymi wyjątkami, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Agrowoltaika i farmy pływające – przyszłość dla rolnictwa? (13 czerwca 2024)Nawet 100 GW mocy zainstalowanych fotowoltaiki? Głosy o drodze do neutralności klimatycznej (29 maja 2024)Fundusze na OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz Modernizacyjny (28 maja 2024)Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony