Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

Ulgi w opłatach za odpady dla rodzin wielodzietnych. RPO sygnalizuje niespójność w przepisach

RPO zwrócił uwagę na nieścisłości związane z definicją „rodziny wielodzietnej”. Zdaniem Rzecznika przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagają uspójnienia definicji.

   Powrót       24 maja 2023       Odpady   

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), na podstawie skarg obywateli, sygnalizuje Ministerstwu Klimatu i Środowiska (MKiŚ) problem związany ze stosowaniem ulgi w opłatach za odpady dla rodzin wielodzietnych. Niespójności, jakie zauważa RPO, wynikają ze zmiany definicji „rodziny wielodzietnej”.

Zmiana definicji „rodziny wielodzietnej”

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 2016 r. przewidują możliwość częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne. - Takie rozwiązanie funkcjonuje w gminach od 1 stycznia 2016 r. i zakłada, że na nieruchomości musi „zamieszkiwać” rodzina wielodzietna, tj. rodzic/e wraz z co najmniej trójką dzieci – wskazuje RPO.

Z początkiem 2019 r. jednak definicja „rodziny wielodzietnej” uległa zmianie. Jak wyjaśniono, w wyniku nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny za „rodzinę wielodzietną” należy rozumieć taką rodzinę, w której rodzic/e mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Czytaj też: Naliczanie i egzekwowanie opłat za odpady na Mazowszu do poprawki. Wyniki kontroli NIK

Nieścisłości w tym zakresie mogą wywoływać wątpliwości odnośnie do stosowania ulgi w opłatach za śmieci dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. - Wynika to z faktu, że redakcja tego zwolnienia zakłada, że na nieruchomości musi „zamieszkiwać” rodzina wielodzietna, tj. w świetle przytoczonej wyżej definicji, rodzic/e wraz z co najmniej trójką dzieci. Oznacza to, że usamodzielnienie się dziecka/dzieci (wyprowadzenie się od rodzica/rodziców) może pozbawiać możliwości uzyskania pozostałych członków rodziny wielodzietnej częściowego zwolnienia z opłaty. Tym samym, niezmieniony od 2016 kształt częściowego zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zdaje się niweczyć cele przyświecające ustawodawcy w związku ze zmianą definicji rodziny wielodzietnej – czytamy w liście skierowanym do Roberta Chciuka, dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w MKiŚ.

W związku z powyższym RPO prosi MKiŚ o informację, czy minister rozważa przygotowanie projektu nowelizacji obecnego brzmienia art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmierzającej do "uspójnienia" go z aktualnie obowiązującą definicją rodziny wielodzietnej.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opłaty za odpady w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki proponuje nowe stawki (30 maja 2023)Akcja „Nielegalne Odpady". GIOŚ zatrzymał nielegalny transport odpadów (22 maja 2023)RIO: gmina nie może zaoszczędzić pieniędzy z opłaty śmieciowej (18 maja 2023)Udostępniono listę 39 spalarni odpadów. Kto i gdzie je zbuduje? (17 maja 2023)Naliczanie i egzekwowanie opłat za odpady na Mazowszu do poprawki. Wyniki kontroli NIK (11 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony